Revoluční datové sítě s umělou inteligencí představilo Cisco

Nové síťové technologie, které disponují vlastní umělou inteligencí a mohou rozhodnout, k jakým datům a službám má uživatel povolený přístup, začalo nabízet Cisco.

Revoluční datové sítě s umělou inteligencí představilo Cisco


Síť se tak podle tvůrců mění v živý organismus, který se v průběhu času učí, zdokonaluje, dokáže předvídat budoucí potíže a v krátkém čase pomůže zastavit nejpokročilejší kybernetické útoky, jakým byl například nedávný ransomware WannaCry.

Zkušební verze novinky již otestovaly desítky organizací, včetně Deutsche Bahn nebo NASA. Během testování prý dokázaly snížit čas nutný na provisioning sítě o 67 %, zrychlit rozpoznání potíží o 80 %, snížit následky průniku útočníků do sítě o 48 % a snížit provozní náklady o 61 %.

„Ve filmech pro pamětníky vidíme telefonní ústředny z minulého století, kde pracovníci ručně přepojovali každý hovor. U sítí to tak funguje dodnes -- IT manažeři vykonávají velké množství manuálních úkonů při jejich nastavování. Proto přicházíme se zcela novým typem počítačové sítě, která bude mít vlastní inteligenci a osvobodí správce od rutinních úkolů. Vycházíme přitom z rozsáhlých zkušeností s nasazením umělé inteligence v kybernetické bezpečnosti, kde pomáhá zablokovat hrozby s minimálními nároky na lidský personál,“ říká Michal Stachník, generální ředitel Cisco ČR.

„Síť ještě nikdy nebyla pro úspěch firem tak klíčová jako dnes. Zároveň ale nikdy nebyla pod takovým tlakem,“ říká Chuck Robbins, CEO společnosti Cisco a dodává: „Vybudováním nové intuitivní sítě jsme vytvořili inteligentní platformu s vysokou úrovní bezpečnosti.“

 

Nové možnosti sítě podle výrobce:

Základem řešení je rozšíření architektura Digital Network Architecture (DNA). Jde o:

 • Rozhraní DNA Center: Intuitivní a centralizované rozhraní pro správu poskytuje IT týmům možnost mít přehledně všechny síťové funkce na jednom místě, včetně přehledu o provisioningu, nastavení firemních politik a záruk. Plná viditelnost provozu sítě umožňuje analýzu kontextu v celé síti.
 • Softwarově definovaný přístup (SD-Access): SD-Access využívá automatizované vynucování politik a segmentace sítě v rámci jedné fabric sítě. Tím výrazně zjednodušuje přístup do sítě pro uživatele, zařízení a věci. Díky automatizaci každodenních úkolů, jako jsou konfigurace, provisioning a řešení problémů SD-Access výrazně snižuje čas, který je nutný na adaptaci sítě. Rozpoznání potíží v síti se zrychluje z řádů týdnů či měsíců na hodiny, čímž se také výrazně snižují následky úspěšných útoků.
 • Analytická platforma Network Data Platform and Assurance: Tato platforma kategorizuje a dává do souvislostí většinu dat, která v síti běží. Využívá strojového učení a nabízí prediktivní analýzu, business intelligence a akční pohledy v rámci služby DNA Center Assurance.
 • Nástroj Encrypted Traffic Analytics: Dnes je více než polovina kybernetických útoků skryta v šifrovaném provozu a tento podíl neustále roste. Díky využití výzkumu bezpečnostního týmu Cisco Talos a strojového učení pro analýzu metadat, může síť identifikovat znaky známých hrozeb i v šifrovaném provozu, aniž by tento provoz dešifrovala a narušila tak soukromí uživatelů.
 • Portfolio switchů Catalyst 9000: Catalyst 9000 nabízí vysoký výkon a špičkovou programovatelnost, inovativní hardware i softwarové vrstvy.
 • Softwarové předplatné: Po zakoupení některého produktu z rodiny switchů Catalyst 9000, získávají zákazníci přístup k funkcím softwaru DNA prostřednictvím předplatného, a to buď v rámci sad Cisco ONE, nebo dle svého výběru.
 • Služby DNA: Výrobce nabízí komplexní nabídku poradenských, implementačních, optimalizačních a technologických služeb. Partneři mohou také tyto služby prodávat a na jejich základě si vytvořit síťové modely, které zahrnují softwarová řešení, automatizaci, bezpečnost a pokročilou analytiku.
 • Centrum pro vývojáře: Nové centrum DevNet DNA Developer Center pomáhá vývojářům a dalším IT profesionálům vytvořit síťové aplikace a integrovat je do jejich stávajících systémů. Centrum zahrnuje učební postupy, sandboxy a další zdroje, které vývojáři mohou využít. 

 

Dostupnost novinky:

 • Červen 2017 – Cisco Catalyst série 9300 a 9500
 • Červenec 2017 – Cisco Catalyst série 9400
 • Srpen 2017 – DNA Center, SD-Access
 • Září 2017 – Encrypted Traffic Analytics
 • Listopad 2017 - Network Data Platform, Assurance, SD-Access
Úvodní foto: © Tommi - Fotolia.com


Komentáře