Řízené služby pro segment ICT nabízí Telefónica O2 i menším firmám

Pohodlí, efektivitu a finanční úsporu svým zákazníkům nově nabízí Telefónica O2 pomocí řízených služeb - Managed services. První nabídkou tohoto typu jsou služby řízeného hostingu O2Managed Hosting, další mají následovat v polovině roku.Pohodlí, efektivitu a finanční úsporu svým zákazníkům nabízí Telefónica O2 pomocí řízených služeb - Managed services. První nabídkou tohoto typu jsou služby řízeného hostingu O2Managed Hosting, další mají následovat v polovině roku.
Managed services je skupina služeb, které pokrývají celou oblast ICT od počítačových sítí, počítačů, hlasových služeb, bezpečnosti až po hosting. Služby jsou poskytovány na profesionální úrovni s využitím moderních technologií a garantovaným servisním zajištěním. Zákazníkovi tak umožňují pružně reagovat na požadavky trhu bez ohledu na omezení možností vlastních zařízení. Zároveň přináší komfort nestarat se o otázky technického zabezpečení, protože veškeré činnosti jsou realizovány a garantovány dodavatelem.
"Stále více jednotlivců a firem, malých i těch opravdu velkých, si dnes uvědomuje význam skutečně efektivního využívání veškerých zdrojů potřebných k úspěšnému podnikání. Nehovoříme tady jenom o alokaci zdrojů materiálních, ale v neposlední řadě i těch lidských. A právě proto přicházíme na trh s koncepcí řízených služeb, které zákazníkovi uvolňují ruce, zvyšují jeho flexibilitu a především maximalizují výkonnost jeho IT činností. Řízené služby jsou rozděleny do tří skupin, a to na služby v oblasti komunikace, dále IT bezpečnost a oblast IT infrastruktury," vysvětluje Zdeněk Kaplan, výkonný ředitel pro rozvoj firemních služeb a řešení společnosti Telefónica O2.
Na trh budou řízené služby uváděny postupně. Jako první firma nabízí služby řízeného hostingu O2Managed Hosting. Ten obsahuje tři dílčí služby. Managed Server Storage nabízí prostor pro uložení stovek až tisíců GB dat, které má zákazník kdykoliv k dispozici pro svou potřebu, Managed Data Hosting poskytuje výpočetní výkon, k němuž zákazník získává i administraci systému. Obává-li se zákazník ztráty dat, Managed Backup & Restore je snadným řešením pro jejich zálohovaní.
Nabídka v ostatních oblastech bude podle O2 obdobně rozsáhlá, přičemž k jejímu kompletnímu spuštění dojde v první polovině roku 2008.


Komentáře