Rovnoměrně rozprostřenou Wi-Fi síť nabízí novinka od NetGearu

Údajně první plně vybavený bezdrátový přepínač na trhu, při jehož vývoji se počítalo s nároky bezdrátové infrastruktury rostoucích malých a středních firem, uvedla na trh společnost NetGear.Údajně první plně vybavený bezdrátový přepínač na trhu, při jehož vývoji se počítalo s nároky bezdrátové infrastruktury rostoucích malých a středních firem, uvedla na trh společnost NetGear. Jedná se o produkt ProSafe Smart Wireless Switch, který umožňuje malým a středním firmám konfigurovat, řídit a spravovat až 48 bezdrátových přístupových bodů napříč celou bezdrátovou infrastrukturou.
ProSafe Smart Wireless Switch kromě zabudované podpory napájení po Ethernetu podporuje roaming bezdrátových zařízení v rámci celé bezdrátové sítě. Pomocí zabudovaného nástroje RF Planning umožňuje ProSafe Smart Wireless Switch správcům sítí zadat parametry budovy a pracoviště pro výpočet rádiových charakteristik budovy a vytvoření mapy optimálního rozmístění přístupových bodů.
Dále bezdrátový přepínač podporuje technologii IntelliFi RF Management, která automaticky nakonfiguruje parametry rádia včetně výkonu vysílání, kanálu, vyvažování zátěže a předcházení interferencím a zajistí tak nepřetržité a konzistentní bezdrátové pokrytí. ProSafe Smart Wireless Switch obsahuje bezpečnostní funkce podnikové třídy včetně podpory protokolu RADIUS a serveru AAA, jež umožňuje společnostem plně sjednotit pevnou a bezdrátovou síť.
„Možnosti rozšiřování bezdrátové infrastruktury v malých a středních firmách byly až do nynějška velice omezené – firmy si musely poradit s několika nezávislými přístupovými body, které samostatně spravovaly a konfigurovaly. Rozšiřování bezdrátové infrastruktury nasazováním dalších nezávislých přístupových bodů ze samotné podstaty věci vytváří provozní a bezpečnostní problém. Protože každý přístupový bod musí být spravován zvlášť, taková implementace zásadně omezuje škálovatelnost bezdrátové infrastruktury v průběhu čau a zároveň pochopitelně zvyšuje provozní náklady,“ vysvětluje Vivek Chugh, senior manažer produktové řady ve společnosti Netgear.
„Řešení ProSafe Smart Wireless umožňuje malým a středním firmám snadno a s nízkými náklady nasadit škálovatelnou, bezpečnou a funkčně bohatou bezdrátovou síť, která se spojí se stávající metalickou infrastrukturou. Funkce podnikové třídy umožňují správcům sítí rozmístit a předvídat pokrytí každého jednotlivého přístupového bodu, centrálně spravovat a prosazovat zásady zabezpečení sítě a zajistit hladký roaming na celém pracovišti. To vše přispěje k vyšší produktivitě zaměstnanců a omezí komplikovanost sítě na minimum.


Komentáře