Sociální sítě by měly být důvěryhodnější, myslí si uživatelé i provozovatelé

Britský průzkum ukázal, že jen jeden člověk ze čtyř věří sociálním sítím.

Sociální sítě by měly být důvěryhodnější, myslí si uživatelé i provozovatelé


Dvě třetiny Britů mají za to, že společnosti jako Facebook či Twitter nevyvíjejí dostatek úsilí, aby své sítě ochránili před nezákonným či neetickým obsahem, včetně kyberšikany a extremismu. Průzkum ukázal mimo jiné také to, že za minulý rok rapidně vzrostla víra v tradiční žurnalistku.

„Veřejnost si žádá v oblasti ochrany na internetu činy. To, že společnosti nekonají, prohlubuje nedůvěru v ně,“ hodnotí Ed Williams, šéf marketingové a PR firmy Edelman, každoročně zpracovávající tzv. Edelman Trust Barometer, tedy něco jako „Barometr důvěry“.

Starosti uživatelům dělají tzv. fake news. 64 % respondentů přiznalo, že nedokážou rozlišit fake news od řádné žurnalistiky. Zhruba stejný počet se domnívá, že sociální média nejsou dostatečně transparentní a také, že prodávají osobní údaje uživatelů bez jejich vědomí třetím stranám.

Za důvěryhodné považuje 54 % uživatelů ty informace, které pocházejí „od lidí podobných jim samotným“. Roste však důvěra v informace od firemních vydavatelů, expertů, ale především pak důvěra v novinářský obsah – tradiční média, včetně tisku, zaznamenala meziroční nárůst důvěry o 13 %.

Na druhou stranu, celková lačnost po informacích klesá. Jako důvody opadu zájmu o zpravodajské novinky respondenti nejčastěji uváděli to, že jsou zprávy „depresivní“ a „neobjektivní“. Každý pátý respondent prý v uplynulém roce přestal zprávy sledovat úplně, přičemž největší pokles je patrný u lidí s vyšším stupněm vzdělání starších 40 let. Polovina lidí připustila, že si na sociálních médiích přečte titulky článků, samotný obsah už ale dále nerozklikává.

Je evidentní, že sociální média se snaží tyto trendy reflektovat, ačkoliv způsob, jakým tak činí, může vzbuzovat otázky. Mark Zuckerberg za Facebook oznámil, že platforma začne v News Feedu upřednostňovat zprávy ze zdrojů považovaných za více důvěryhodné.

Které mezi takové zahrnout, však mají v průzkumech rozhodnout sami uživatelé, respektive „komunity“. A současně, množství zpravodajského obsahu, které uživatelé v News Feedu uvidí, by mělo poklesnout z 5 % na 4 %, což má podle Zuckerberga v důsledku vést k omezení šíření fake news. 

Úvodní foto: © ra2 studio - Fotolia.com


Komentáře