Softwarová optimalizace spojů WAN (2)

Optimalizace WAN byla dosud spojena zejména s hardwarovými systémy. V současnosti se však začíná prosazovat i jejich virtualizovaná podoba, které výrazně snižuje TCO i složitost nasazení.


Dokončení včerejšího článku…

3. Výkon a škálovatelnost.
Výkon softwaru virtuální appliance odpovídá, co se týče zmenšení času odezvy aplikací či využití šířky pásma, hardwarovým zařízením. Hlavní rozdíl vzniká ve škálovatelnosti virtuální podoby této aplikace ve srovnání se škálovatelností hardwarových zařízení. Appliance totiž umožňují díky škálovatelnosti při přidání procesoru, paměti a úložiště podporovat více současných optimalizovaných síťových připojení na jeden virtuální stroj.

Počet současně provozovaných optimalizovaných síťových připojení je v případě klasických appliancí obvykle limitován kapacitou hardwarové platformy či licenčními omezeními a při rozšiřování podnikových možností a služeb vyžaduje poměrně drahé a často rozsáhlé upgrady hardwaru. Virtuální appliance se naopak škálují v souladu s přidáváním systémových prostředků a umožňují nákladově efektivnější způsob podpory více uživatelů.

4. Centrální nasazení a správa.
Software virtuálních appliancí umožňuje snadné i rychlé nasazení a správu optimalizace spojů WAN a akcelerace aplikací. Bitové kopie těchto aplikací lze nasadit a poskytovat prostřednictvím systémů centrální správy virtuálních strojů. Díky softwarovým appliancím se stává doručení hardwarových zařízení do více vzdálených lokalit historickou záležitostí. Nyní je možné centrálně spravovat distribuci softwaru, jeho nastavení i případnou  aktualizaci.

Virtuální podoba programů také umožňuje rostoucímu počtu mobilních zaměstnanců odkudkoliv využívat výhod zrychlení vzdáleného přístupu. Mohou totiž být nasazeny přímo ve stolních počítačích nebo noteboocích, a to bez nutnosti umístění fyzického zařízení v sídle místní pobočky (nebo domácí kanceláře).

5. Nižší náklady.
Snižování TCO (Total Cost of Ownership , celkové náklady na vlastnictví) jsou u IT v současné ekonomické situaci nejpřesvědčivějším důvodem pro přechod na virtuální appliance nabízející optimalizaci spojů WAN a akceleraci aplikací.

Například virtualizovaná akcelerace může být z hlediska TCO v horizontu tří let při srovnání s nasazením hardwarového řešení výhodnější v některých případech až o 60 %. Virtuální appliance přitom mohou nabídnout úsporu nákladů ve všech oblastech – od nákladů na pořízení až po ušetřené výdaje za umístění hardwaru v nemovitostech, za jejich údržbu a další podporu.

Flexibilní a ekonomicky výhodné softwarové appliance tohoto typu jsou nezbytným základem pro úspěch podniků, které hledají způsoby, jak snížit náklady a zjednodušit infrastrukturu IT pomocí vizualizačních technik. Platí to i pro podniky, které zvažují nasazení modelu cloud computingu. Rozdíly mezi hardwarovými zařízeními a virtuálními appliancemi mohou být vyjádřeny finančně a také podle toho, jak příslušné řešení podporuje virtualizovanou infrastrukturu a využívá výhod, které jsou s ní spojené.

Srovnání obou přístupu k optimalizaci ukáže rozdíly ve výkonu aplikací a nezpochybnitelná čísla. Důkazem takového porovnání může být použití virtuální appliance přímo vedle hardwarového zařízení a otestování jejich schopností ve vlastním prostředí a s aplikacemi, které jsou z hlediska výkonu nejnáročnější.

Chcete-li však skutečně ocenit hodnotu nasazení virtuálních appliancí pro akceleraci aplikací, proveďte si vlastní srovnání zaměřené rovněž na TCO, abyste viděli, jak použití softwarového řešení může výrazně snížit náklady na hardware informačních technologií.Komentáře