Správa podnikového obsahu bude díky novým specifikacím jednodušší

Společnosti EMC, IBM a Microsoft vytvořily první specifikaci rozhraní webových služeb pro zlepšení interoperability systémů pro správu podnikového obsahu.Společnosti EMC, IBM a Microsoft vytvořily první specifikaci rozhraní webových služeb pro zlepšení interoperability systémů pro správu podnikového obsahu.
Vytvoření společné specifikace CMIS (Content Management Interoperability Services), která využívá rozhraní Web Services a Web 2.0 k tomu, aby aplikace mohly spolupracovat s úložišti ECM (Enterprise Content Management) od různých výrobců oznámily firmy EMC, IBM a Microsoft. Zmíněné firmy plánují předložit specifikaci CMIS ke schválení organizaci OASIS spravujících otevřené standardy. Hlavním cílem specifikace CMIS je významně omezit složitost správy podnikového obsahu při používání více úložišť od různých výrobců.
V současnosti jsou zákazníci nuceni vynakládat finanční prostředky a čas k vytvoření a správě vlastního integračního kódu pro jednorázovou integraci různých systémů ECM používaných v jejich organizacích, aby tyto systémy byly schopny vzájemně komunikovat a spolupracovat. Tato nová specifikace bude také znamenat přínos pro nezávislé výrobce softwaru (ISV), kterým umožní vytvářet vlastní specializované aplikace fungující v prostředích s různými systémy pro správu obsahu.
Během spolupráce, která začala na konci roku 2006, se k těmto třem společnostem při vytváření návrhu specifikace standardu CMIS přidali další výrobci softwaru: Alfresco Software, OpenText, Oracle a SAP.
„Množství společností se potýká s problémy, jak plně využít hodnotu svých dat uložených v různých systémech pro správu obsahu používaných v rámci jedné organizace. Propojení různých řešení do jednoho integrovaného systému nebo migrace obsahu mezi řešeními znamená v současnosti pro oddělení IT velké časové a finanční náklady,“ říká Melissa Webster, programová viceprezidentka oddělení Content & Digital Media Technologies v organizaci IDC. „Vzhledem k potřebě společného standardu, který by zákazníkům umožnil přistupovat k různorodým úložištím, je oznámení velmi pozitivním krokem správným směrem.


Komentáře