Správu zabezpečení koncových bodů vylepšil Novell

Nové řešení řady ZENworks zmírňuje bezpečnostní rizika a zjednodušuje přístup k síti bez nutnosti upgradu sítě nebo zvýšených nároků na hardware.Novinka podle výrobce zajišťuje bezpečnost v prostředí heterogenních sítí pomocí zásad pro povolení nebo odepření přístupu k síti na základě testů, které sledují, zda dané zařízení splňuje definovaná kritéria zabezpečení, včetně instalovaných oprav a klientských firewallů. Řešení tak pomůže organizacím snížit rizika spojená s řízením přístupu k síti, splnit regulační požadavky zákonů jako HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) nebo PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) i zajištění interních zásad zabezpečení a to bez snižování produktivity zaměstnanců.
ZENworks Network Access Control nabízí tři možnosti řízení přístupu k síti – bez agenta, v prostředí webu nebo pomocí agenta. Každá z nich uplatňuje zásady zabezpečení koncových stanic na všech zařízeních a chrání síť následujícími čtyřmi kroky:
Testování před navázáním spojení – Zaručuje důkladné otestování a schválení zabezpečení zařízení před umožněním jejich přístupu k síti. V řádu sekund provede kompletní sadu kontrol pro zařízení se systémy Windows i Macintosh.
- Opakované ověřování po připojení – U zařízení připojených k síti jsou testy v určených časových intervalech opakovány.
- Správa na základě identit – Posiluje zabezpečení přístupu uplatňováním konkrétních zásad na uživatele nebo zařízení připojená k síti.
- Zjednání nápravy – Když se o připojení k síti pokusí nevyhovující zařízení, jsou izolována a před umožněním přístupu k síti musí zjištěný nedostatek napravit.


Komentáře