Stahujte operační systémy i aplikace na přání

Řešení Citrix Provisioning Server dynamicky stahuje operační systémy a aplikace datového centra a klientských stanic ze síťového úložiště.Řešení Citrix Provisioning Server dynamicky stahuje operační systémy a aplikace datového centra a klientských stanic ze síťového úložiště.
Řešení Citrix Provisioning Server, jenž je založen na technologii kontinuálního přenosu operačních systémů (tzv. OS-streaming), představila firma Citrix Systems. Organizacím umožňuje dynamicky stahovat operační systémy a aplikace datacenter a klientských stanic na virtuální či fyzické stanice, a to z centrálního síťového úložiště. Toto řešení podle výrobce představuje aktivnější a levnější způsob poskytování aplikací, serverů a klientských stanic.
Provisioning Server umožní organizacím na vyžádání doručit operační systém a aplikace ze síťového úložiště na klasický či virtuální server v datovém centru anebo na virtuální klientské stanice či fyzické stanice připojené přes LAN, které tak nemusejí být vybaveny ani vlastním pevným diskem. Díky kontinuálnímu „on-demand“ přenosu operačního systému a aplikací přináší Provisioning Server - na rozdíl od metody fyzického zavádění systémů a aplikací instalovaných na každém jednotlivém serveru - vyšší úroveň IT flexibility, méně časté zálohování serverů, nižší náklady na elektrickou energii a IT management.
"Rozšíření stávajícího portfolia řešení pro poskytování aplikací o funkcionalitu pro kontinuální přenos operačních systémů a aplikací opět potvrzuje vedoucí postavení Citrixu ve schopnosti dodávat aplikace, které naši zákazníci potřebují, a to kdykoli a kdekoli,"
„Citrix Provisioning Server přinese zákazníkům z firemního sektoru značné ekonomické výhody. K benefitům dlouhodobějšího charakteru patří zjednodušený management či zvýšená flexibilita IT," řekl Lou Shipley, viceprezident a generální ředitel divize Management Systems Group společnosti Citrix.


Komentáře