Studie: 54 % firem zakazuje používat sociální sítě v práci

Více než polovina amerických společností zakazuje svým zaměstnancům používat během práce Facebook či Twitter.


Jak ukázala studie vypracovaná na žádost mezinárodní personální agentury Robert Half Technology, k používání sociálních sítí během pracovní doby zastává nekompromisní postoj většina oslovených společností, přesněji 54 %. Zaměstnanci těchto firem mají používání sítí, jako jsou Twitter, Facebook či MySpace, přímo zakázáno. Studie dále zjistila, že až 19 % společností umožňuje používat sociální sítě alespoň pro obchodní účely, respektive s omezeným osobním využitím.

Pouze 10 % z 1400 dotázaných vedoucích pracovníků ve své odpovědi uvedlo, že jejich zaměstnanci mají během pracovní doby k sociálním sítím plný přístup.

„Používání sociálních sítí může odvádět pozornost zaměstnanců od naléhavějších priorit, takže je pochopitelné, že některé společnosti k nim omezují přístup“ uvádí Dave Willmer, výkonný ředitel Robert Half Technology, ve svém prohlášení. Zároveň však dodává, že u některých profesí se používání tohoto typu stránek může stát efektivním obchodním nástrojem, což je asi i důvod, proč každá pátá oslovená společnost umožňuje jejich použití pro účely spojené s prací.

Jak moc se projeví používání sociálních sítí během pracovní doby na výkonu zaměstnance? Na tuto otázku se letos v červenci snažila najít odpověď agentura Nucleus Research. A došla k závěru, že u zaměstnanců těch firem, které umožňují plný přístup k těmto sítím, se produktivita sníží v průměru až o 1,5 %. Zaměřila se přitom na jednu z nejoblíbenějších stránek tohoto typu, síť Facebook, kterou, jak se ukázalo, během práce navštěvuje až 77 % všech oslovených zaměstnanců.

Podle Nucleus stráví někteří pracovníci používáním Facebooku až dvě hodiny své pracovní doby denně. 1 z 33 dotázaných zaměstnanců pak dokonce uvedl, že Facebook navštěvuje právě jen ve svém zaměstnání.

Reagovat na současnou popularitu sociálních sítí u některých pracovníků se nedávno rozhodla i námořní pěchota Spojených států amerických, když stejně jako výše zmíněných 54 % procent společností přistoupila k jejich plošnému zákazu.Komentáře