Své scénáře správy datových center vylepšila APC

Další verze svých produktů InfraStruXure Central, Capacity Manager a Change Manager představila společnost APC. Zmíněný programový balík nově umožňuje nejen navrhovat podobu datových center, ale mimo jiné i sledovat jejich racionální provoz. Je zacílen na proces napájení, chlazení i bezpečnost a podporuje prostředí od více prodejců.Další verze svých produktů InfraStruXure Central, Capacity Manager a Change Manager představila společnost APC. Zmíněný programový balík nově umožňuje nejen navrhovat podobu datových center, ale mimo jiné i sledovat jejich racionální provoz. Je zacílen na proces napájení, chlazení i bezpečnost a podporuje prostředí od více prodejců.
Oproti předchozím verzím má v sobě zabudován program pro formální hodnocení, ze kterého lze aktivně vytvářet podporu pro zařízení jiných výrobců než APC. Detailní informace o veškeré fyzické infrastruktuře lze nyní sloučit v jedné monitorovací aplikaci. Problémy ohrožující dostupnost IT systému je tak možné snadno vyhodnotit, navíc operátoři mohou lépe simulovat a modelovat scénáře, „co by se mohlo stát“.
“Tato nová sada pro správu datových center využívá data v reálném čase a společnou databázi. O datových centrech lze tak rozhodovat na základě faktů a ne jen na základě dat z výrobního štítku produktu, která využívají specializované nástroje pro správu zařízení.”, řekl v této souvislosti John DiPippo , senior viceprezident divize Data Center Solutions, Services, and Software společnosti APC
Sada pro správu datového centra od APC přináší tato vylepšení:
· Možnost škálování až na 4025 zařízení
· Podpora více prodejců
· Doporučení pro tvorbu datových center založená na nejlepších postupech v oboru
· Poradce pro umístění IT zařízení
· Ucelené mapování rozvodů napájení
· Nová nízkonákladová základní platforma
· Vyvažování a analýza zátěže trojfázové UPS
· Nové rozhraní s tabulkami a grafy definovanými uživatelem
· Hromadné konfigurace a aktualizace firmwaru pro zařízení APC
· Volitelná monitorovací aplikace pro zvýšenou viditelnost v datovém centru
InfraStruXure Central se dodává ve třech cenových verzích, které se liší možnostmi škálovatelnosti. Všechna zařízení obsahují modely Change Manager a Capacity Manager. Uživatelé je aktivují zadáním zakoupených licenčních klíčů. APC také poskytuje ucelené služby zákaznické podpory; včetně instalace, konfigurace a konzultací. K dispozici je též specializované školení a vzdělávací služby.


Komentáře