Telefonica O2 nabízí telefonování zdarma za poslech reklamy

Využití reklamy v hlasových službách hodlá využívat společnot Telefónica O2 ČR. Pomocí služby "Platí to Kvído", mohou uživatelé volat do všech mobilních i pevných sítí v ČR po dobu jedné minuty zdarma, a to po vyslechnutí reklamního sdělení. Novinku nelze využívat z telefonních automatů.Využití reklamy v hlasových službách hodlá využívat společnot Telefónica O2 ČR. Pomocí služby "Platí to Kvído", mohou uživatelé volat do všech mobilních i pevných sítí v ČR po dobu jedné minuty zdarma, a to po vyslechnutí reklamního sdělení. Novinku nelze využívat z telefonních automatů.
Stačí, pokud před hovorem uživatel vytočí speciální číslo 829 829 829 a vyslechnou si krátké reklamní sdělení. Poté již navolí pouze telefonní číslo volaného a mohou jednu minutu volat zadarmo. Po 45 vteřinách hovoru budou uživatelé vždy upozorněni o blížícím se konci sponzorovaného hovoru.
Kvídovo volání je v současné době určeno všem mobilním i fixním zákazníkům společnosti Telefónica O2. V první fázi může každý uživatel uskutečnit až 10 sponzorovaných volání týdně. Pro navýšení týdenního limitu hovorů až na dvojnásobek stačí pouze jednoduchá registrace uživatele na internetových stránkách www.platitokvido.cz a zákazník tak získá až 80 minut volání na měsíc.
"Kvídovo volání přináší našim zákazníkům jedinečnou možnost volat komukoliv a kdykoliv po dobu jedné minuty zcela zdarma. Naši zákazníci si tak nyní mohou naplno užít svobodu komunikace, jakou jim nikdo jiný na tuzemském trhu nenabídne. Díky nové koncepci využití reklamy v našich službách budou totiž náklady na volání hrazeny z reklamních příjmů a nikoliv zákazníky,"uvádí Jana Vyhlídalová, ředitelka pro Informační a reklamní služby společnosti Telefónica O2.
Hlavním přínosem této reklamy pro zadavatele je podle O2 především vysoká efektivita, možnost přesného zacílení a okamžité interakce zákazníka. Další výhodou je možnost okamžité zpětné vazby - zákazníci se mohou nechat jednoduše na zadavatele přepojit či si od něj nechat zaslat reklamní SMS zprávu.


Komentáře