Úspěšná nasazení korporátního IoT

Vládní účely, technická infrastruktura i logistika stejně jako další obory zaznamenávají přínos internetu věcí (IoT). Uvádíme organizace z pěti vertikál, které procházejí transformací díky inovativnímu využití technologií IoT.

Úspěšná nasazení korporátního IoT


V budoucnu by to mohlo být spojeno s obsazením budov, aby požadavky na udržování teploty odpovídaly počtu lidí v domě. Jakmile budou budovy plně on-line, NYEM by měla ušetřit více než 100 milionů dolarů ročně. NYPA doufá, že časem bude nabízet tyto služby i korporátnímu sektoru.

„Nějakou dobu bude trvat, než bude většina budov připojená obousměrně,“ uvádí Ken Lee, šéf IT NYPA. „Začneme s významným počtem, ale k připojení velkého procenta bude zapotřebí čas, protože mnoho budov má starší systémy pro správu budov neumožňující připojení. To je schopnost, kterou se aktivně snažíme zajistit.“

Sledování výkonu. RasGas, dodavatel zkapalněného zemního plynu (LNG) v Kataru, nyní provozuje sedm LNG linek (zařízení na zkapalňování a čištění LNG). RasGas nově vybavila tyto linky senzory, které analyzují výkon.

„Tyto linky byly identické, ale nepodávaly stejný výkon.Monitorováním výkonu pomocí čidel umístěných v rámci celé linky jsme dokázali zjistit, že je rozdíl způsoben nastavením některých ventilů,“ uvádí Derek Porter, zástupce GE, dodavatele IoT systémů. „To jim umožnilo ušetřit osm milionů dolarů.“

 

Zdravotnictví

Aerocrine je švédská společnost vyrábějící zdravotnické přístroje, které pomáhají lékařům diagnostikovat a léčit astma. Produkty Aerocrine Niox Mino a Niox Vero jsou v podstatě podobné policejním přístrojům pro měření obsahu alkoholu v krvi, ale tato zařízení měří podíl vydechovaného oxidu dusnatého (hodnota FeNO), což je důležitý biomarker pro zánět dýchacích cest.

Nejenže přesné měření FeNO v krevním oběhu pacienta pomůže lékařům určit, zda je astma příčinou symptomů pacienta, ale měření lze také použít k určení pravděpodobnosti citlivosti na steroidy.

Aerocrine využívá službu Microsoft Azure Cloud Services ke shromažďování telemetrických dat z počítačů připojených k zařízením Niox Mino a poté předává data k analýze.

Společnost vyvinula aplikaci, která přenáší komplexní data, jako jsou data čidel a údaje o okolním prostředí, z čidla každého přístroje, sériové číslo zařízení a snímačů a počet měření průtoku vzduchu, který zbývá na každém přístroji.

Azure Event Hubs přijímají data ze zařízení, zatímco Azure Stream Analytics zpracovává data, která se pak prezentují zákazníkům Aerocrine přes informační panely Microsoft Power BI pro Office 365.

Aerocrine také tato data kombinuje se svým systémem Microsoft Dynamics NAV ERP, aby poskytla prodejnímu týmu jasnější přehled o zařízeních.

„Potřebujeme tyto údaje analyzovat, abychom lépe řídili dodavatelský řetězec,“ prohlašuje Anders Murman, technologický ředitel v Aerocrine. „Každé zařízení například obsahuje senzor, který nakonec dosáhne nuly pro měření, protože nemocnice a kliniky spotřebují testy.Zdravotnické zařízení nás pak požádá o nový přístroj.Chtěli jsme však být proaktivnější, abychom znali časové nároky na naše prostředky v terénu.“

Tato data umožňují výrobci zjistit, zda zařízení pracují mimo své normální parametry – v podmínkách s příliš vysokou nebo příliš nízkou vlhkostí – a generovat upozornění, která je potřebné poslat týmu zajišťujícímu zákaznický servis.

Firma také využívá poznatky získané z údajů, aby lépe identifikovala významné body ovlivňující výkon, a používá tyto informace pro službu zákazníkům a podporu prodeje.

 

Zemědělství

Obor zemědělství také představuje inovativní projekty využívající internet věcí, které mají mimo jiné cíl zlepšit výnosy. Například americká Freight Farms produkuje plně vybavené „farmy v krabici“ vestavěné do přepravních kontejnerů s rozměry 12 x 2,5 x 3 metry.

„Vezmou přepravní kontejnery a vestaví do nich zemědělské jednotky rostoucích listnatých zelených rostlin,“ uvádí Ryan Lester, ředitel IoT v divizi Xively IoT společnosti LogMeIn, která je dodavatelem platformy Xively Connected Product Management (CPM) využívané společností Freight Farms.

„Přetvářejí farmaření na provoz, aby mohli řídit osvětlení, zavlažování a pH, takže můžete pěstovat byliny a zeleň podle plánu a přesně vědět, jaký výnos bude každý týden. Mění to farmaření z metody ‚doufáme, že dnes zaprší‘ a ‚doufáme, že bude slunečno‘ na plně automatizované prostředí, které dokáže optimalizovat výstup.“

Freight Farms také pomáhá uživatelům s crowdsourcingem návodů na základě výstupních dat z těchto jednotek. Lester uvádí, že údaje mohou například ukázat, že zvýšení vlhkosti na určitý bod a zvýšení pH o určité množství zvyšuje výnos plodiny o deset procent. Tyto údaje mohou následně ostatním uživatelům pomoci zvýšit jejich výnosy.Úvodní foto: Adobe StockVyšlo v Computerworldu 2/2018
Komentáře