V Lyonu odstartoval projekt Federica

Evropský projekt Federica, který vytváří experimentální testovací prostředí pro zkoušení nových síťových technologií a do něhož se zapojilo i Česko, byl zahájen koncem listopadu ve Francii. Je postaven na součásti síťové infrastruktury sítě GÉANT2+. Prostředky, se kterými bude síť pracovat, bude možné přidělovat výzkumníkům dynamicky, a to na základě uplatnění principů virtualizace zdrojů na mnoha úrovních.Evropský projekt Federica, který vytváří experimentální testovací prostředí pro zkoušení nových síťových technologií a do něhož se zapojilo i Česko, byl zahájen koncem listopadu ve Francii. Je postaven na součásti síťové infrastruktury sítě GÉANT2+. Prostředky, se kterými bude síť pracovat, bude možné přidělovat výzkumníkům dynamicky, a to na základě uplatnění principů virtualizace zdrojů na mnoha úrovních.
Federica představuje 2,5letý projekt financovaný Evropskou unií, jehož cílem je implementovat experimentální síťovou infrastrukturu pro testování nových síťových technologií. Síťoví výzkumníci z různých oborů a výzkumných skupin se dostanou k infrastruktuře experimentální sítě přes své národní výzkumné sítě (NREN).
Práce na projektu započaly už v lednu letošního roku, ale nyní se otevírá uživatelům, kteří budou provádět experimenty zaměřené na budoucnost internetu. Ačkoli se projekt nachází teprve ve třetině z celkové plánované délky 30 měsíců, týmu se již podařilo definovat síťovou architekturu a konfiguraci míst PoP (points of presence).
Další fáze projektu bude zahrnovat implementaci „federalizačních principů“, které umožní kontrolu nad prostředky napříč různými doménami a dovolí rozšířit koncepci projektu FEDERICA na komunity za hranicemi evropského výzkumného a vzdělávacího sektoru, který je primární cílovou uživatelskou skupinou.


Komentáře