VoIP telefonii čeká integrace s informačními systémy

Jakým směrem se budou vyvíjet dnes populární VoIP řešení a jaké jsou jejich perspektivy? Co v této oblasti změnila krize a jsou češi ve využívání VoIP v něčem výjimeční?


O trendech v oblasti IP telefonie v současném ekonomickém klimatu s námi hovořil Petr Chruňák ze společnosti Ipex.

Myslíte si, že boom VoIP je již definitivně za námi? Jak vidíte další vývoj v tomto směru?
Ten boom zde byl někdy okolo let 2005/6. To byla fáze nadměrného očekávání – jedinou výhodou VoIP tehdy byla cena. V současnosti je IP telefonie plně vyzrálou technologií (viz např. Hype Cycle for Consumer Technologies z roku 2007). Nejbližší budoucnost IP telefonie jednoznačně spěje k integraci hlasu s informačními systémy (CRM, ERP a dalšími). Klíčovou výhodou IP telefonie ve srovnání s klasickou telefonií bude schopnost VoIP technologie přímo a aktivně vstupovat do firemních procesů a podporovat tak uživatele (pracovníky) a samozřejmě zákazníky.

Jsou české firmy z hlediska využívání VoIP nějak specifické?
Statistiky EU vypovídají o tom, že jsme jedněmi z nejaktivnějších uživatelů VoIP z celé Evropy. Naproti tomu české firmy VoIP dosud chápou jen jako úsporu za volání. Ve většině malých a středních českých podniků zatím neexistuje koncepce komunikační infrastruktury ani strategie inovací a rozvoje. Zahraniční společnosti jsou na tom o poznání lépe a již objevily novou kvalitu IP telefonie – fascinující možnosti sjednocené komunikace. Tato fáze nás v ČR teprve čeká, ale podle mého odhadu ne za více než za několik let.

Jak podle vás ovlivní IP telefonii ekonomická krize?
Krize je podle nás příležitostí. Jako domácí výrobci telefonních ústředen s využitím IP telefonie a sjednocené komunikace se soustředíme na přínos okamžitých úspor za hlasové služby, na růst produktivity práce a na operativnost komunikace. Ve srovnání s podobnými systémy zahraničních výrobců jsou české produkty cenově výrazně přijatelnější, přestože škála funkcí je plně srovnatelná. Zákazníci budou během krize hledat místa, kde mohou provést rychlé a efektivní škrty. A náklady na hlasovou komunikaci jsou obvykle první na ráně.

Dříve byly častými námitkami uživatelů proti IP telefonii problémy s bezpečností, kvalitou a spolehlivostí. Došlo zde k nějakému výraznému posunu?
IP telefonie je z pohledu bezpečnostních rizik bezpečně nebezpečná. Bezpečně však mohu ubezpečit, že bezpečnostní rizika IP telefonie nejsou větší než běžná rizika spojená s internetovým připojením nebo třeba s e-mailem. Jestliže zákazník zvolí kvalitního dodavatele komunikačních řešení, neměl by mít z bezpečnostních hrozeb obavy. My ve společnosti Ipex bezpečnostní rizika dlouhodobě sledujeme a přinášíme našim zákazníkům odpovídající zajištění.

Jak jdou dohromady telekomunikace s takovými trendy jako virtualizace a SaaS?
Virtualizace a platby formou SaaS jsou pro zákazníky velkým přínosem. Ipex provozuje virtualizované telefonní ústředny jak pro koncové firemní zákazníky, tak pro téměř dvě stovky "virtuálních" operátorů - domácích poskytovatelů Internetu (ISP) ze všech regionů ČR. Virtualizace je vhodným řešením pro malé firmy, kterým umožňuje soustředit se na jejich byznys a přenechat starosti spojené se svými komunikačními potřebami třetí straně. V oblasti virtualizace máme i nadále velké plány.Komentáře