Vyhledávače v Česku: Google roste na úkor ostatních

Seznam je podle průzkumu Navrcholu.cz stále nejpoužívanějším vyhledávačem v Česku. Avšak zatímco jeho podíl za poslední rok poklesl na 61 % (oprpti červnu 2008 jde o hodnotu o dva procentní body menší), stejný parametr u Googlu stoupl již na přibližně 33 % (+2,5 procentního bodu). Vyplývá to z aktuálních statistik měřící služby NAVRCHOLU.cz. Nejhorší relativní dynamiku vykazuje Atlas (-24 %).Seznam je podle průzkumu Navrcholu.cz stále nejpoužívanějším vyhledávačem v Česku. Avšak zatímco jeho podíl za poslední rok poklesl na 61 % (oproti červnu 2008 jde o hodnotu o dva procentní body menší), stejný parametr u Googlu stoupl již na přibližně 33 % (+2,5 procentního bodu). Vyplývá to z aktuálních statistik měřící služby NAVRCHOLU.cz. Nejhorší relativní dynamiku vykazuje Atlas (-24 %).
Pozice vyhledávače Google oproti tomu během sledovaného období posílila. Z původních 28,9 % se za poslední dvě sledovaná období, tedy od října 2007, jeho podíl zvýšil o téměř čtyři procentní body až na 32,6 %. Google tak již dosahuje na třetinu českého vyhledávání, přičemž Česká republika je jednou z pěti zemí, kde nemá v oblasti vyhledávání majoritní podíl.
Je však také třeba zmínit, že reálný podíl vyhledávače Google je vyšší, protože jeho vyhledávání využívá také Atlas. V nejbližší době chystá přechod na stejnou technologii i Centrum, což pozici Googlu ještě posílí.
Vyhledávání na portálech Centrum a Atlas, které dnes již mají společného provozovatele, je méně používané. Centrum dosahuje ve vyhledávání pouze 2,6 %, Atlas dokonce klesl těsně pod 1 %. Podíl historicky sledovaného vyhledávače Jyxo je v současné době s hodnotou 0,1 % již vyloženě okrajový.
"Z výsledků měření je patrné, že Google je ze sledovaných vyhledávačů jediným, jehož podíl od letošního června narostl. Seznam však i přesto své prvenství bezpečně uhájil a jeho náskok je stále velmi výrazný," komentuje výsledky měření Daniel Gogela, vedoucí služby Navrcholu.cz.

Vývoj podílu jednotlivých vyhledávačů (červenec 2006 až říjen 2008)
Vyhledávač
Červenec 2006
Říjen 2006
Leden 2007
Říjen 2007
Červen 2008
Říjen 2008
Absolutní rozdíl*
Relativní rozdíl**
Seznam
61,10 %
63,39 %
62,53 %
62,30 %
62,80 %
60,85 %
-1,95
- 3,11
Google
23,48 %
23,85 %
24,75 %
28,87 %
30,16 %
32,61 %
+2,45
+8,12
Centrum
5,37 %
4,72 %
4,84 %
3,39 %
2,86%
2,61 %
-0,25
- 8,74
Atlas
2,86 %
2,38 %
2,58 %
1,53 %
1,28 %
0,97 %
-0,31
- 24,22
Jyxo
0,79 %
0,57 %
0,42 %
0,24 %
0,16 %
0,14 %
-0,02
- 12,5
Zdroj: NAVRCHOLU.cz
*rozdíl mezi červnem 2008 a říjnem 2008, v procentních bodech
** rozdíl mezi červnem 2008 a říjnem 2008, v procentech


Komentáře