Výzkum: Firmy v ČR s komunikací přes Web 2.0 váhají

Agentura Lewis uveřejnila výsledky mezinárodního bleskového průzkumu, který se věnoval řízení publicity firem na Webu 2.0. Z průzkumu vyplynulo, že až 79% dotázaných českých firem považuje blogy nebo diskusní fóra za důležitý komunikační kanál. Ale až 51% je nikdy nemonitoruje a až 41% neuvažuje o jejich využití v externí komunikaci firmy.
Komentáře