Z Prahy do Brna za několik vteřin

Na počátku letošního roku bylo v našich zeměpisných šířkách představeno řešení Cisco TelePresence. Pracovním týmům nebo obchodním partnerům má umožnit na libovolnou vzdálenost a bez jakéhokoliv cestování jednat způsobem, který věrně simuluje skutečné osobní setkání. V dubnu byla dokončena jeho první implementace v České republice, která propojila Prahu s Brnem. Trvala jeden měsíc a podílelo se na ní osm lidí.Na počátku letošního roku bylo v našich zeměpisných šířkách představeno řešení Cisco TelePresence. Pracovním týmům nebo obchodním partnerům má umožnit na libovolnou vzdálenost a bez jakéhokoliv cestování jednat způsobem, který věrně simuluje skutečné osobní setkání. V dubnu byla dokončena jeho první implementace v České republice, která propojila Prahu s Brnem. Trvala jeden měsíc a podílelo se na ní osm lidí.

Implementace řešení Cisco TelePresence není jednoduchou záležitostí. V širším slova smyslu zahrnuje osm kroků, jejichž postupné provedení je pro správnou funkčnost systému a následné zprostředkování dokonalé iluze živého jednání nezbytné. Nejinak tomu bylo i v případě první české implementace tohoto řešení, kterou byly propojeny dvě pobočky společnosti Anect.

První krokem byl výběr místností, které měly být prostřednictvím řešení propojeny, a jejich podrobný průzkum a měření. Každá místnost totiž musí splňovat určité parametry týkající se jejích rozměrů, světelnosti nebo akustiky.

Po průzkumu následovala objednávka datové linky a potřebného hardwarového vybavení, tak, aby bylo možné dodržet požadované parametry pro datový přenos. Poté již byly zahájeny stavební úpravy – zejména posuny příček, instalace akustických podhledových panelů, zasazení zvukotěsných dveří nebo zvýšení výkonu klimatizace, aby bylo v místnostech dosaženo požadované teploty.Následovala montáž. Ta trvala v každé lokalitě čtyři dny a podíleli se na ní 3 technici. Do každé místnosti byly vedle samotných konstrukcí namontovány stoly, tři velké plazmové obrazovky velikosti 65 palců poskytující obraz člověka v životní velikosti a ve vysokém rozlišení 1080p, menší obrazovky pro zobrazování dokumentů a prezentací, kamery s vysokým rozlišením a další potřebné vybavení.

Pátým krokem byla konfigurace systému, která zahrnovala instalaci systému Cisco TelePresence Manager a napojení na Cisco Call Manager a firemní Active Directory. Provedeno bylo také ladění optických prvků systému. Tím byla hlavní část implementace dokončena. Od dodávky hardwaru na sklad po spuštění plně funkčního systému trvala necelý jeden měsíc

Předposlední etapou byl čtrnáctidenní zkušební provoz, v jehož průběhu se řešila problematika firmwaru a sladění systému TelePresence s již běžícími aplikacemi společnosti. Následně již mohl být zahájen běžný provoz, v jehož počátku byly ještě vytvořeny manuál pro uživatele a provozní dokumentace a systém tak mohl být předán do správy administrátorům. Celkově se do implementace řešení zapojilo osm lidí. Vedle manažera projektu šlo například o projektanta komunikačních systémů, techniky sítě nebo správce systémů.

První implementace uskutečněná mezi pražskou a brněnskou pobočkou společnosti Anect, která je technologickým partnerem řešení, je určena zejména pro prezentace potenciálním klientům. Od spuštění řešení v dubnu letošního roku jej již shlédlo několik desítek potenciálních zákazníků, kteří využili buď některé z proběhlých promoakcí nebo si schůzku domluvili přímo u zástupců společností Anect a Cisco Systems. Další zástupci především větších společností a státní správy se na návštěvu teprve chystají.


Komentáře