Red Hat: trendy v oblasti vývoje podnikových mobilních aplikací

I konzervativní zákazníci se pomalu zbavují strachu z nasazení svých řešení do cloudu, stejně jako se kdysi přestali bát připojit svoje systémy k internetu. V kontextu mobilních řešení se jim zde otevírají nevídané možnosti, které ještě zvyšují open source technologie.

Red Hat: trendy v oblasti vývoje podnikových mobilních aplikací


(Partnerský příspěvek)

I konzervativní zákazníci se pomalu zbavují strachu z nasazení svých řešení do cloudu, stejně jako se kdysi přestali bát připojit svoje systémy k internetu. V kontextu mobilních řešení se jim zde otevírají nevídané možnosti, které ještě zvyšují open source technologie. Na trendy, které pozoruje v oblasti vývoje podnikových mobilních aplikací, jsme se zeptali Jiřího Koláře, Solution architekta - Middleware pro oblast střední a východní Evropy ve společnosti Red Hat.

 

1. Můžete uvést obecně aktuální trendy a typ mobilních aplikací, který nejčastěji zákazníci vyvíjejí s využitím Red Hat Mobile Application Platform?

V případě, že hovoříme o podnikových zákaznících, velká část z nich již nějaký drobný "ad-hoc" mobilní vývoj v předchozích letech realizovala. Často vyvíjeli mobilní aplikace separátně a napojovali je na rozhraní vystavená jejich interními systémy, které sloužily coby backend pro mobilní aplikace. Tento přístup je však ve větším měřítku velmi těžko udržitelný. Ze základních nedostatků bych zmínil bezpečnostní rizika, problémy spjaté se změnami vystavených rozhraní, velmi těžkou rozšiřitelnost a problematické škálování.

Zákazníci, kteří využívají Red Hat Mobile Application Platform, tato rizika eliminovali a zároveň získali k dispozici již hotové řešení typických problémů mobilních aplikací, jakými jsou synchronizace dat, push-notifikace, autentizace a další. S těmito funkcionalitami je již z technického hlediska prakticky jedno, zdali vyvíjíte aplikace pro interní potřebu, B2B či B2C zaměřené na koncové zákazníky. 

2. Jaké technologie či přístupy z pohledu principů - agilních technik vývoje, využití back-endu v cloudu apod., ne progr. jazyky, k tomu využívají?

Díky tomu, že Red Hat Mobile Application Platform jasně izoluje vývoje samotných mobilních aplikací, tedy frontendu, od vývoje backendu, který mobilním aplikacím data dodává, je zjevně možný paralelní vývoj obou těchto částí. Toto také velmi dobře zapadá do konceptu agilního vývoje. Mnoho zákazníků dokáže pak i velmi dobře využít následné škálovatelnosti backendu provozovaného v cloudu.

3. Jak rychle takový vývoj a jeho jednotlivé fáze typicky trvají?

Rychlost vývoje zpravidla závisí na potřebách klienta a jeho nárocích na složitost řešení. Máme například zákazníka z Velké Británie, kde byl celý vývoj základní hybridní aplikace a korespondujícího backendu a nasazení zvládnut za pouhých osm dní. Typický scénář pro komplexní řešení je však inkrementální vývoj s běžnou iterační délkou reflektující obchodní požadavky. Deviza Red Hat Mobile Application Platform je v těchto případech jednoduchost přenosu inkrementů do produkčního prostředí.    

4. V čem konkrétně, případně v jakých krocích a jak, Red Hat Mobile Application Platform vývojářům pomáhá?

Pro frontend, tedy mobilní aplikaci, je to zejména automatizace multiplatformního vývojového procesu a následná distribuce na privátní či veřejné AppStores. Pro backend je to pak využití zmiňovaných komponent pro synchronizaci dat, push-notifikace, či autentizaci. Následně pak také možnost automatizovaného nasazení backendu a jednoduchost jeho škálování v cloudu.  Platforma vytváří podmínky pro nezávislost jednotlivých komponent mobilního řešení, což je klíč k agilitě paralelního vývoje a přístupu DevOps .

5. Lze predikovat, jaký vývoj lze v této oblasti čekávat v blízké budoucnosti?

Lze předpokládat, že se brzy většina konzervativních zákazníků zbaví strachu z nasazení jejich řešení do cloudu, stejně tak, jako se kdysi přestali bát připojit svoje systémy k internetu. A právě v kontextu mobilních řešení se jim otevřou nevídané obzory a možnosti. Red Hat Mobile Application Platform je na to nejen připravena, ale ona sama v cloudu běží a koncept cloudového mobilního backendu (mBaaS) je její hlavní předností.

Úvodní foto: © Red Hat


Komentáře