Asociativní vyhledávání aneb tajemství úspěšného BI

Asociativní vyhledávání umožňuje získat rychle odpovědi na otázky businessu a najít kritické informace v množství dat, které mají společnosti k dispozici. Navíc při každodenní práci s klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI) můžete současně vidět, které položky ukazatel ovlivňují, a které ne. Objevíte tak v informacích nové souvislosti, které na první pohled nejsou zřejmé.

Asociativní vyhledávání aneb tajemství úspěšného BI


Jestli jste někdy slyšeli o BI bez limitů, pak vězte, že přední technologií, která vám umožní libovolně zobrazovat a filtrovat informace ve vašich reportech, se nazývá asociativní architektura, patentovaná společností QlikTech. Tato technologie vytváří spojení (asociace) mezi daty na úrovni enginu, nikoliv aplikace, jak byste si možná mysleli. Reportingový nástroj QlikView tak uchovává jednotlivé tabulky v paměti enginu in-memory a každý datový bod v jakémkoliv poli je spojen s ostatními daty do jednoho celku.

Vyhledávání v aplikaci QlikView funguje tak, že upozorňuje na důležité vazby mezi daty již v průběhu psaní dotazu a intuitivní rozhraní QlikView poskytuje výsledky okamžitě (podobně, jako je tomu např. u Google Instant Search).

Jestliže např. jako finanční ředitel společnosti chci vědět, jak skutečné výdaje převyšují plánované, mohu také současně v jednom reportu se zobrazeným rozdílem okamžitě v reálném čase vidět, kterých nákladových položek se překročení rozpočtu týká, kterých netýká v jakých odděleních, apod.

Co je tak zvláštního na tom, že vyhledávání vyhledává? Jde o přístup k řešení vyhledávání, který je odlišný od klasického lineálního postupu, ve kterém se vyhledává podle předem definovaných kroků nebo jenom podle klíčových slov bez dalších vazeb. S asociativním vyhledáváním QlikView můžete začít vyhledávat kdekoliv a pokračovat kterýmkoliv směrem (viz obrázek), což umožňuje uživatelům dostat rychlé a detailní odpovědi na jejich otázky.

Srovnání QlikView

Asociativní vyhledávání lze přirovnat k tomu, jak pracuje naše paměť. Ta si např. k osobě, kterou zná, přiřazuje další informace/asociace, jako např. kde jsme ji potkali, o čem jsme se bavili, kde bydlí, jaké má zájmy apod. Proto v případě, kdy si nemohu vzpomenout např. na jméno obchodníka, ale vím, ve kterém státě nebo který produkt prodává, mohu začít vyhledávat od některého z těch parametrů, které znám a postupně se drilováním přes filtry dostanu ke kýženému výsledku.

Dynamické prostředí QlikView se automaticky řídí vztahy v datech a předkládá uživateli nové informace. Uživatel okamžitě vidí, které informace si vybral, která data jsou ještě relevantní k danému výběru a která už na základě zvolených kritérii relevantní nejsou.

QlikView

Chcete se dozvědět více o řešení QlikView, díky kterému můžete získat bez velkých nákladů přehledné a rychlé analýzy vašich dat a reporty z nejrůznějších úhlů pohledu, aniž byste k tomu potřebovali odborníka na IT. Podívejte se zdarma na různé webináře, pořádané společností Ness Technologies, globálním poskytovatelem komplexních řešení a business služeb v oblasti informačních technologií. Stahujte na Ness Up Webinars!

Kristián Šodor, Ness Technologies

Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com


Komentáře