HPQC v11 – některé doporučené funkce

HPQC jako test management tool je v testingu poměrně často používaný a známý nástroj. Podobně jako i u některých jiných je možná ale škoda, že nevyužíváme všechny jeho funkce.

HPQC v11 – některé doporučené funkce


(PR článek)

Někdy je to způsobeno přílišnou customizací, někdy nekompletními údaji, případně nekonzistencemi evidovaných dat. I v takových případech si ale myslím, že může být užitečných pár tipů, konkrétně tentokrát představím některé pro verzi HPQC 11.

 

1. Aging Graph

Je škoda, že tento graf je (podle mé zkušenosti) tak málo využívaný na projektech k řízení celkové doby řešení defektů. Jak na něj (viz obrázek)?

Graf nám znázorní (pro defekty odpovídající danému filtru) celkovou dobu jejich řešení, tj. od detekování až po poslední datum modifikace nebo uzavření defektu. Je to velice účinný nástroj, který umožňuje zaměřit se na defekty, které jsou řešené příliš dlouhou dobu.

HPQC 

2. Cross Filter

Možnost definovat „Cross filter“ v HPQC umožňuje vyselektovat data příslušné jedné entity v závislosti na jiné. Například můžeme filtrovat:

  • TCs v „Test Planu“ zařazené do definovaného Tes Setu nebo složky obsahující Test Sety
  • TCs navázané na určité requirementy
  • a další různé vazby mezi requirements, TCs, test sety a defekty

„Cross filter“ je součástí standardního filtru ve všech modulech HPQC. Jak cross filter nastavit (viz obrázek)?

HPQC

3. Live analysis

Stále jsem překvapen, kolik lidí si nevšimne této velice užitečné záložku v Test Planu a v Test Labu. Přímo nad složkou je totiž možné zanalyzovat si data v ní pomocí grafu. Je to rychlé a zároveň dostatečně interaktivní, protože přímo ve stromu složek vidíme, nad kterou složkou analýzu provádíme.

Navíc nastavení „Live analysis“ si HPQC zapamatuje a tak můžeme mezi složkami klikat a zobrazovat si data v nich a navzájem je porovnávat. Pomocí tohoto nástroje můžeme také zjistit, kolik testů máme v dané složce.

Jak nastavit Live Analysis (viz obrázek)?

HPQC

4. Test case s test stepy

Jeden z nejčastějších dotazů k HPQC je, jak vyexportovat testovací případy včetně kroků. Pomocí filtru v Test Planu nebo v Test Labu to totiž nejde.

Jednou z možností, jak to můžete vyřešit (bez přístupu do databáze), je vytvoření standardního reportu v modulu „Dashboard/Analysis View“. Tyto reporty totiž umožňují víceúrovňové zobrazení dat a následně jejich uložení do externího souboru. Standardně je export možný jenom do HTML nebo MHT souboru. Pokud chcete data mít např. v tabulkové formě, tak si je musíte dodatečně zpracovat např. v MS Excel.

Standardní víceúrovňové reporty ale můžeme použít i pro jiné účely, třeba na vygenerování seznamu:

  • testů a na nich navázaných defektů (např. pro kontrolu, kolik TC ve stavu Failed má na sebe navázaný skutečně NotClosed defekt)
  • testů a jejich test runy
  • requirementů a na ně navázaných testů
  • apod.

Skutečně velice užitečný nástroj. Vyzkoušejte si jej např. nastavením podle obrázku.

HPQC

Jaroslav Strharský,

Quality Assurance and Testing

Ness Technologies

Úvodní foto: © kentoh - Fotolia.com


Komentáře