Jak přejít z MS Exchange serveru na Google Apps

Používáte e-mailové řešení MS Exchange a uvažujete o přechodu na Google Apps? Pak jste tu správně.

Jak přejít z MS Exchange serveru na Google Apps


2. díl článku: Jak přejít z Microsoft Exchange serveru na Google Apps (2. část)

Aniž bych vás podezíral z představy, že postačí se rozhlédnout nejdřív doleva, pak doprava a bezpečně přejít, dovolím si trochu popsat jednotlivé fáze projektu migrace, které je dobré dodržet pro snadný a bezproblémový přechod na Google Apps. Délka projektu migrace je individuální a závisí na počtu uživatelů a celkovém objemu migrovaných dat.

Co vám přechod přinese?

 • Snížení nákladů souvisejících s provozem vlastní HW a SW infrastruktury
 • Lepší služby pro interní i externí pracovníky (větší kapacita e-mailových schránek, jednoduché vytváření videokonferencí, přístup z mobilních zařízení…)
 • Přístup k nejnovějšímu SW i bez pravidelné aktualizace
 • Efektivnější služby - lepší poměr „cena/výkon “)


Projekt migrace z MS Exchange na Google Apps je obvykle rozdělen do několika fází:

 • Analýza a návrh
 • Předpilotní provoz
 • Pilotní provoz
 • Přechod na ostrý provoz
 • Postimplementační podpora
 • Školení uživatelů


Analýza a návrh
Předmětem analýzy je stávající prostředí (infrastruktura a konfigurace WAN/LAN, struktura Active Directory, struktura uživatelů, data k migraci, konfigurace koncových zařízení…), kompletní identifikace požadavků uživatele a zpracování detailního projektového plánu. Na základě analýzy je zpracován návrh řešení, tzv. blueprint. Ten popisuje cílový koncept řešení a detailní konfiguraci prostředí v průběhu migrace i při rutinním provozu.

Primárním cílem této fáze je eliminovat zejména tato rizika:

 • Nedostupnost služeb v průběhu migrace
 • Zbytečné vícepráce v průběhu migračního projektu nebo při budoucím rozvoji řešení, způsobené nevhodnou konfigurací
 • Nedodržení stanoveného časového harmonogramu


Předpilotní provoz
Fáze předpilotního provozu je zaměřena na založení domény Google Apps pro zástupce IT, prvotní konfiguraci prostředí (např. síťové prostupy), nasazení a základní ověření funkčnosti migračních nástrojů v prostředí budoucího uživatele.

Pilotní provoz
Fáze pilotního provozu slouží pro testování migrace dat, školení klíčových uživatelů a řešení identifikovaných problémů. Klíčoví uživatelé získají přístup do prostředí Google Apps. Nedílnou součástí pilotního provozu je i tvorba školicích materiálů, které jsou v následujících fází k dispozici všem budoucím uživatelům.
Pilotní provoz končí vyhodnocením a souhlasem se zahájením fáze Přechodu do ostrého provozu.

Přechod na ostrý provoz
Fáze přechodu zahrnuje školení všech uživatelů a ostrou migraci dat. Školení i migrace dat jsou obvykle rozděleny do více etap v závislosti na časových možnostech jednotlivých uživatelů - pracovníků společnosti.

Postimplementační podpora
Fáze postimplementační podpory startuje v momentě zahájení první vlny ostré migrace. To se překrývá s fází Přechodu na ostrý provoz a obvykle končí dva týdny po migraci všech uživatelů. Hlavním cílem této fáze je zajištění zesílené podpory všem uživatelům těsně po migraci do nového prostředí, případně vyřešení otevřených problémů s nižší prioritou, které nebyly uzavřeny před zahájením ostrých migrací.

Školení
Školení je pro úspěšné používání služby a dosažení plánovaných cílů velmi důležité. Školí se většinou klíčoví uživatelé společnosti a ty pak s podporou dokumentace mohou předávat znalosti svým spolupracovníkům. Druhou možností je nechat si vyškolit všechny zaměstnance.

Zvažujete ve firmě nahrazení platformy Microsoft Exchange Server službami Google Apps? Pak byste měli vědět, jaké výhody vám to přinese a jak takovou změnu co nejlépe a bezpečně provést. Zúčastněte se bezplatného webináře, který se koná 19.6. Registrujte se na Ness Up Webinars!

Martin Kunz, Ness Technologies

Úvodní foto: © Beboy - Fotolia.com


Komentáře