Mobilita: Revoluce i ve zdravotnictví a sociální péči

Rozvoj telekomunikačních sítí, masové rozšíření chytrých mobilních zařízení a rostoucí výkon informačních a komunikačních technologií doprovázený poklesem cen, vedly v posledním desetiletí k fenoménu, který lze bez nadsázky označit za mobilní revoluci.

Mobilita: Revoluce i ve zdravotnictví a sociální péči


Dramaticky mění náš každodenní život, přináší zcela nové možnosti a ovlivňuje způsob našeho fungování v mnoha oborech lidské činnosti. Nejinak tomu je a bude i v oblasti zdravotnictví a sociální péče.

 

 Mobilní zařízení jako brána do informačního systému

Lékaři a odborný personál doposud tráví značné množství času doslova vsedě u počítačů při zadávání údajů do informačních sys­témů, přepisování ručně pořízených záznamů a poznámek či vyhledávání infor­mací. Díky mobilním zařízením a jejich online připojení však mohou mít potřebné informace k dispozici kdykoliv a kdekoliv. Snížením nároků na administrativní činnosti může lékař věnovat více času léčbě a péči o zdraví pacientů.

Typické zdravotnické informační systémy dnes běžně obsahují obrovské množství infor­mací a poskytují svým uživatelům řadu funkcí. V každodenní praxi je přitom využí­vána jen malá část informací a funkcí sys­tému. Řadu úkonů rutinní povahy, které v sou­hrnu představují značnou část denní činnosti lékařů, mohou mnohem lépe podpořit jedno­dušší aplikace pro smartphony či tablety. Ty zpřístupňují vybrané funkce zdravotnického informačního systému v přehledném a jedno­duchém rozhraní mobilního zařízení. Na doty­kové obrazovce tabletu či smartphonu má pak lékař k dispozici potřebné informace v podobě, která je pro něj nejvhodnější.

 

Je to bezpečné?

Důležitým předpokladem využití těchto nových technologií je bez­pečnost pacienta a ochrana jeho dat. Kombinací hardwarových a softwarových prostředků na straně samotného mobilního zařízení, aplikace i komunikační sítě dosahujeme bezpečnosti, která je na úrovni zabezpečení „tradič­ních“ informačních systémů. Veš­kerá bezdrátová komunikace a přenosy citlivých dat probíhají prostřednictvím zabezpečených protokolů v šifrované podobě. K autentizaci a autorizaci uživatelů zařízení a jeho aplikací by se měla využívat kombinace několika mechanismů (včetně využití biometrických prvků), které v souhrnu znamenají nejvyšší dosažitelnou míru zabezpečení, daleko přesahující tradiční kombinaci jména a hesla. Mobilní zařízení využívaná ve zdravotnických zařízeních by pak měla být vybavena nástroji pro jejich vzdálenou správu. Je zřejmé, že nasazení těchto technologií musí být doprovázeno odpovídající IT podporou, která umožní zdravotnickému zařízení efektivně a bezpečně řídit nasazení a využití mobilních techno­logií, aniž by to kladlo zvýšené nároky na jejich uživatele.

 

Chcete se dozvědět více o správě mobilních zařízení? Zúčastněte se webináře, pořádaného společností Ness Technologies, lídrem v oblasti mobilních služeb. Registrujte se na Ness Up Webinars!

Autor Tomáš Ammer

Úvodní foto: © sellingpix - Fotolia.com


Komentáře