QlikView: Objevte ve svých firemních datech nečekané

Velká část významných objevů vznikla jako vedlejší produkt zkoumání, zaměřeného na jiné cíle.

QlikView: Objevte ve svých firemních datech nečekané


Kupříkladu takové objevení Ameriky bylo nečekaným výsledkem hledání západní cesty do Indie.  A podobná myšlenka je obsažená i v základech cloudového analytického řešení QlikView. Chce umožnit lidem nový způsob práce, kdy při určitém zkoumání firemních dat dochází k jiným, souvisejícím objevům.

Jedinečnost řešení QlikView spočívá v tom, že umožňuje business uživatelům položit vždy další dotaz  - a po něm další a zase další – bez nutnosti obrátit se pokaždé na odborníka pro nový report nebo vizualizaci. QlikView je zkrátka plně samoobslužné řešení. 

Data, která vedou k podstatným pohledům do úspěšnosti či neúspěšnosti firmy, je jistě potřebné určitým způsobem strukturovat pro efektivní komunikaci - ale až poté, co dojde k významným vedlejším objevům. Pokud jsou data příliš brzy uspořádána do strnulých struktur, firmy mohou minout některé klíčové, rozhodující vhledy do své situace.

Chcete se dozvědět více o řešení QlikView, které ve vaší firmě zvýší efektivitu tvorby plánu? Zúčastněte se webináře, pořádaného společností Ness Technologies, globálním poskytovatelem komplexních řešení a business služeb v oblasti informačních technologií. Registrujte se na Ness Up Webinars!

Autor Jakub Truschka

 

 

Úvodní foto: © Tijana - Fotolia.com


Komentáře