Cloud pro pokročilé (6): Privátní cloud

Privátní cloud je výpočetní model využívající prostředky vyhrazené firmě. V dnešním dílu se podíváme na jeho specifika.


Privátní cloud sdílí mnoho vlastností veřejného cloud computingu včetně fondu prostředků, samoobslužných funkcí, škálovatelnosti, pružnosti a účtování pouze použitých prostředků, které jsou poskytnuty ve standardizované formě, a navíc možnosti kontroly a přizpůsobení dostupné díky dedikovaným prostředkům.

Zatímco virtualizace je důležitou technologickou součástí privátního cloudu, klíčovým, odlišujícím se faktorem je trvalá abstrakce výpočetních prostředků od infrastruktury a počítačů používaných k poskytování těchto prostředků. Pouze prostřednictvím této abstrakce mohou zákazníci dosáhnout přínosů privátního cloudu včetně vyšší dynamiky a reakceschopnosti, nižších celkových nákladů na vlastnictví (TCO) a lepšího přizpůsobení potřebám organizace. Co je nejdůležitější, privátní cloud slibuje zvýšení nákladové efektivity virtualizované infrastruktury prostřednictvím vyššího využití prostředků.

Úspora nákladů i vyšší dostupnost
Privátní cloud je vlastně mezičlánek mezi veřejným cloudem a virtualizací. Společnostem nabízí především možnost realizace dynamického prostředí a samoobslužných funkcí. Privátní cloud je ideálním řešením pro organizace, které nechtějí veřejných cloud, ale současně vědí, že četnost změn požadavků jednotlivých oddělení na serverovou infrastrukturu je tak vysoká, že bez zavedení samoobslužnosti by to IT oddělení s „rozumnými“ provozními náklady nebylo schopné zvládnout. Takovým firmám přináší opravdu výrazné personální a časové úspory, ale i vyšší dostupnost. Realizované změny jsou následně dělány automaticky bez zásahu administrátorů datového centra.

Navíc s rostoucím počtem virtuálních i fyzických strojů zde v souladu s pravidly teorie hromadné obsluhy vzniká i dostatečný prostor pro škálovatelnost známou z veřejného cloudu. I proto se pro privátní cloud rozhodují nejen firmy samotné, ale také hostingové společnosti, které privátní cloud na vlastní infrastruktuře nabízejí jako službu s pravidelným měsíčním poplatkem svým vlastním zákazníkům.

Hlavní rozdíly – virtualizovaná infrastruktura vs. privátní cloud
Základ řešení privátního cloudu tvoří předcházející evoluční fáze datových center – virtualizace. Hlavní rozdíly mezi vysoce virtualizovanou infrastrukturou a privátním cloudem jsou z pohledu nasazeného řešení především v maximální automatizaci všech činností, v možnosti dynamického a škálovatelného přidělování prostředků jednotlivým uživatelům a jejich aplikacím včetně měření využití a možnosti vyčíslení nákladů.

Dalším významným rozdílem je vybudování rozhraní, přes které jednotliví uživatelé infrastruktury, jako jsou správci aplikací, správci IT jednotlivých oddělení nebo dceřiných společností, komunikují se správcem této infrastruktury a především spravují IT prostředí vytvořené v rámci svého přiděleného prostoru.

Budování vlastního cloudu
Řešení, která můžete pro vybudování vlastního privátního cloudu využít, je několik. Vhodná je například kombinace osvědčených produktů, které poskytují spolehlivou a výkonnou virtualizaci a podrobný přehled o aplikacích. Zároveň umožňuje efektivně propojit veřejný a privátní cloud.

Služby je pak možno zakoupit ve formě zákaznicky definovaných, předkonfigurovaných či plně hostovaných prostředí. Bez ohledu na specifičnost potřeb vaší organizace tak vždy získáte vhodné řešení.

Vlastní, nebo hostovaný
Pro privátní cloud se v dnešní době rozhodují nejen společnosti samotné, ale také hostingové firmy, které privátní cloud na vlastní infrastruktuře nabízejí jako službu s pravidelným měsíčním poplatkem (podobně jako u veřejného cloudu) svým vlastním zákazníkům.

Díky těmto nabídkám tak reálně vzniká možnost přesunout část svého IT mimo vlastní infrastrukturu a pronajmout si jej jako službu. Ať už jako nástroj pro vykrytí jednorázových požadavků a výkonových špiček nebo jako programový přístup. Díky tomu existuje reálná možnost, že i v České republice budou existovat firmy, které v roce 2012 nebudou vlastnit IT prostředky.

Nejvyšší výkon a multiplatformní podpora
Technologie Hyper-V nabízí nejvyšší výkon a škálovatelnost ve své třídě pro aplikace společnosti Microsoft, jako jsou SharePoint, SQL a Exchange. S Hyper-V tak můžete aplikace virtualizovat bez obav. Společnost Microsoft publikovala nezávislými organizacemi ověřené výsledky laboratorních testů.

Prokazují nejvyšší výkon řešení ve své třídě pro aplikace společnosti Microsoft virtualizované na technologii Hyper-V. Více než 450 000 souběžných uživatelů systému SharePoint 2010 na jednom fyzickém serveru s pěti virtuálními počítači, 80 000 uživatelů OLTP na jednom serveru se čtyřmi virtuálními počítači se systémem SQL Server 2008 R2 a 20 000 poštovních schránek v systému Exchange 2010 na jednom serveru se čtyřmi virtuálními počítači s extrapolací na 32 000 poštovních schránek. Při virtualizaci aplikací společnosti Microsoft na technologii Hyper-V je navíc možné těžit i z výhod jednoduchého licencování a ucelené podpory.

Organizace Gartner nedávno vydala hodnocení Magic Quadrant for x86 Server Virtualization Infrastructure pro rok 2011, ve kterém je Microsoft zařazen jako lídr. Kromě toho rostoucí počet nejen podnikových zákazníků, jako například společnosti Target, Siemens, Intel, Union Pacific, Telefónica Czech Republic nebo Česká správa sociálního zabezpečení, provozuje svá výpočetní prostředí na technologii Microsoft Hyper-V.

Jednoduché licencování bez omezení
Přístup Microsoftu k licencování privátního cloudu a virtualizace se zaměřuje na poskytování výhod plynoucích ze škálovatelnosti prostřednictvím neomezených práv na virtualizaci a významně zjednodušeného licencování produktů Windows Server a System Center.

Zákazníci licencují na bázi licence vázané na procesor s možností provozovat na daném procesoru neomezený počet virtuálních počítačů se systémem Windows Server a pro správu řešení mohou využít System Center Server Management Suite Datacenter (SMSD). Ten uděluje práva na správu neomezeného počtu prostředí fyzických či virtuálních operačních systémů.

Pro licencování privátního cloudu doporučujeme využít licenční program Microsoft Enrollment for Core Infrastructure (ECI). Program je dostupný ve třech edicích, pro licencování privátního cloudu doporučujeme edici ECI Datacenter. Pod jedním SKU tak získáte vše potřebné pro vybudování, správu a zabezpečení své infrastruktury bez dalších omezení.

Autor pracuje jako produktový manažer serverové divize společnosti Microsoft ČRKomentáře