Jak SQL Server dohnal i předehnal své databázové protivníky

Pokud se zákazník rozhoduje o nákupu jakéhokoliv informačního systému, jsou pro něj klíčové dva základní parametry.


Prvním parametrem je účelovost, tedy zda aplikace poskytuje koncovému uživateli to, co je od ní požadováno, co možná nejkomfortnější cestou a samozřejmě na určité úrovni expertizy. Tento parametr je schopen ovlivnit pouze dodavatel aplikace či systému. Druhým parametrem je kvalitativní provedení, což v překladu znamená, jakým způsobem jsou data v systému zabezpečena, s jak rychlou odezvou poskytuje systém požadované informace, jak je možno s ukládanými daty dále pracovat, analyzovat je a získávat z nich další znalosti. Zde úspěšné počínání nezáleží již pouze na dodavateli aplikace, nýbrž také na volbě platformy. V případě drtivé většiny informačních systémů se tedy kvalita odvíjí i od možností podkladové databáze.

Na druhou stranu se v dnešní době databáze stávají komoditním zbožím a již dnes řada analytických společností uvádí (např. společnost Gartner), že se databáze od předních dodavatelů od sebe technologicky příliš neliší – Microsoft, Oracle i IBM nabízejí prostřednictvím vlastní databázové platformy víceméně všichni stejné funkcionality, rozdíl je pouze v jejich pojmenování, ve využitých technologiích a následně pak v takzvaných nadstandardech typu příznivé licencování, možnosti analytického zpracování dat, nejrůznější certifikace apod.

Citace
Except RAC, the big three database vendors – IBM, Microsoft, and Oracle – are about equal.
Donald Feinberg – Gartner Analyst, E-week, January 9, 2009

Čím se tedy snaží odlišit Microsoft svou databázovou platformu SQL Server a co může nabídnout zákazníkovi navíc ve srovnání s jinými dodavateli?

Zabezpečení
Ačkoliv široká veřejnost může mít pod vlivem častých zpráv o útocích na platformu Microsoft obecně nedůvěru v toto tvrzení, databázovým profesionálům nezbývá než potvrdit fakt, že bezpečnost se od uvedení platformy SQL Server 2005 stala silnou zbraní proti konkurenčním platformám. Například National Vulnerability Database (NIST) obsahuje více než 330 kritických chyb zabezpečení, které byly zaznamenány v databázových produktech společnosti Oracle za poslední čtyři roky. Za stejné období nebyla v systému Microsoft SQL Server nalezena žádná chyba zabezpečení. Tento úspěch je výsledkem procesů zabezpečeného návrhu v rámci iniciativy Trustworthy Computing Initiative, ucelených funkcí zabezpečení a infrastruktury Microsoft Update. Tímto jsou výrazně omezena bezpečnostní rizika a zkrácena doba potřebná pro instalaci oprav. Podle vyjádření specialisty z konzultační a auditorské společnosti je Oracle pět let pozadu za společností Microsoft v oblasti správy oprav. Dále magazín Computerworld uvádí, že dvě třetiny správců databází Oracle neinstalují opravy zabezpečení právě z důvodu složitosti jejich instalace a možných rizik. Dalším faktem, který hraje ve prospěch SQL Serveru, je to, že bezpečnost je prostě a jednoduše nativní součástí licence databázového serveru, zabezpečení dat je přece nutnou součástí. V tomto ohledu se jeví až nepochopitelným, že existují zákazníci, kteří jsou ochotni platit si maintenance jen proto, aby dostávali bezpečnostní aktualizace s příslušnou podporou, nebo si připlácejí za moduly, které z běžné databáze teprve „dělají“ zabezpečenou nebo vysoce dostupnou. Výrazným krokem kupředu pro SQL Server v oblasti bezpečnosti bylo získání certifikátu nejvyššího stupně zabezpečení Common Criteria EAL4+.Obr.: Srovnání oficiálního počtu kritických zranitelností DB serveru (zdroj: Secunia.com)

Produktivita vývojářů a administrátorů
SQL Server spolu se sadou Microsoft Visual Studio poskytuje integrované vývojářské nástroje umožňující vývojářům pracovat v jediném prostředí pro klientské aplikace i aplikace na střední a datové vrstvě. SQL Server 2008 se posunul dále díky novým vývojářským funkcím. Oproti tomu nástroje a sady SDK od společnosti Oracle (které je nutné zakoupit) vyžadují od vývojářů znalost a práci v různých prostředích. Organizace IDC dokonce prohlásila, že Microsoft je nejlepší aplikační technologická platforma.

SQL Server 2008 obsahuje také sadu pokročilých nástrojů pro správu, jako jsou Management Studio, Performance Studio, správa založená na zásadách a PowerShell. S výjimkou prostředí SQL Server PowerShell jsou tyto nástroje přístupné prostřednictvím standardizovaných známých rozhraní.

Business intelligence
SQL Server je součástí integrované platformy pro business intelligence od společnosti Microsoft a zahrnuje funkce pro datové sklady, analýzy a generování sestav či přehledy výkonnostních metrik s rozpadem do podrobných datových analýz a data mining modelů. SQL Server se nachází v kvadrantu lídrů v hodnoceních organizace Gartner Magic Quadrant for BI Platforms a Magic Quadrant for Data Warehousing a svou pozici na rozdíl od konkurentů neustále vylepšuje. Microsoft je zároveň také jediným z velké trojky, kdo může svou platformu nazývat nejen databázovou, nýbrž i analytickou, a to nejen z důvodu poskytování nástrojů pro BI v rámci licence, ale i s ohledem na silnou integraci s nejrozšířenější BI aplikací – Microsoft Excel – či díky vlastní specifické strategii demokratizace BI řešení. V současné době nemají ostatní poskytovatelé databází relevantní odpověď na řešení reportingových systémů, ad hoc datových analýz nebo data miningu, při dodržení rozumného poměru ceny a výkonu. Vše potvrzuje fakt, že organizace IDC označuje Microsoft jako nejrychleji rostoucího výrobce nástrojů pro BI.

Celkové náklady na vlastnictví
SQL Server nejenže dosahuje nižších licenčních nákladů ve srovnání s konkurenty, ale jeho vyšší zabezpečení, spolehlivost a produktivita nabízí současně vyšší návratnost investice. SQL Server 2008 navíc obsahuje funkce, které by například pro Oracle bylo nutné dodatečně zakoupit za mnohem vyšší cenu nad rámec základní licence. I to je důvod, proč Microsoft standardně vítězí v benchmarcích organizace TPC (Transaction Processing Performance Council) právě v poměru ceny a výkonu. Svou váhu má samozřejmě i to, že v době rozmachu multicore technologií (ať už od společnosti Intel nebo AMD) licencuje Microsoft na rozdíl od největších konkurentů stále na fyzický socket bez ohledu na počet jader.Obr.: Cenové srovnání ve třech běžných scénářích využití DB při použití veřejných ceníků


Cena licence ovšem není jediným kritériem, které je třeba zvážit při srovnávání nákladů na systém. Celkové náklady na vlastnictví představují celkovou cenu, kterou společnost zaplatí v souvislosti s provozem tohoto systému, a tu ovlivňuje široká škála aspektů, počínaje dobou implementace, časem potřebným pro správu, náklady spojenými s řešením problémů apod. A již při jednoduchém srovnání nabídky školicích středisek a porovnání cen školení na SQL Server kontra konkurenční databáze je poměrně jasné, že po prostém srovnání cen licencí se i nadále nákladová propast mezi Microsoftem a ostatními jen prohlubuje.

Alinean, nezávislá analytická společnost sledující hodnotu IT, došla k závěru, že jeden správce databází může v průměru spravovat více než 30 databází SQL Server, zatímco implementace databáze Oracle vyžaduje průměrně jednoho správce na 10 databází. Výsledkem jsou roční celkové náklady na správu ve výši 2 847 USD pro SQL Server a 10 206 USD pro Oracle.

Autor: Michal Hroch, produktový manažer serverové divize, MicrosoftKomentáře