Jak zvýšit úspěšnost projektů s pomocí Microsoft Expression Blend

Jedinečnost každého projektu vyplývá už z jeho definice. Od samého počátku s sebou každý projekt nese poměrně velké riziko neúspěchu v různých podobách.


A to počínaje nekompetentním řízením přes špatnou komunikaci, nejasné zadání, podcenění testování a mnoho dalších faktorů až po nevhodné výrobní prostředky – tedy v našem případě především softwarové nástroje.  

Klíčem je správné zadání

Zaměřme se na fázi projektu, ve které konkrétní podoba aplikace a její funkce teprve zrají v mysli zadavatele. Jakmile je jasné, co by aplikace měla dělat, mohou se pod rukama analytiků začít rodit jednotlivé use cases. Odtud je již jen krůček k návrhu toku jednotlivých obrazovek. V této chvíli vstupuje na scénu velice užitečná sada funkcí Sketchflow, která je součástí Microsoft Expression Blend od verze 3.0. Sketchflow je skvělý pomocník právě ve chvíli, kdy se se zákazníkem ladí první prototyp aplikace. Uživatel tak není odkázán pouze na psaný dokument se statickými obrázky obrazovek a textovým popisem chování, který je velmi nepřehledný a při složitější aplikaci se v něm lehce může ztratit.

Akceptace zadání, které je jasné jak odběrateli, tak i zadavateli, výrazně snižuje riziko neúspěchu projektu. Proto je výhodné, když zadání vyvolá dojem, který je velmi podobný finální aplikaci. Právě k tomu se hodí interaktivní prototyp. K vytvoření interaktivního prototypu není nutné znát žádný programovací jazyk. Návrh prototypu je celý realizován v grafickém prostředí.Obr. 1: Schéma jednoduché aplikace

Každou obrazovku je možné navrhnout včetně všech ovládacích prvků, na které je uživatel u běžných aplikací zvyklý. Může si vybrat buď sketch styl, anebo klasický rovný styl.Obr. 2: Návrh obrazovky

Navržený prototyp je možné přeložit a spustit jako běžnou webovou aplikaci a umožnit tím zadavateli vlastní uživatelskou zkušenost.

A komunikace
Velmi důležitou součástí je mechanismus zpětné vazby, který umožňuje, aby byly námitky a návrhy zadavatele zaneseny do prototypu. Zadavatel má možnost na kterékoliv obrazovce vytvořit libovolný počet poznámek ve formě textu, jak ukazuje obrázek číslo 3, nebo i v grafické formě přímo na obrazovce jako na plátně, viz obrázek číslo 4.Obr. 3: Zápis poznámky a exportObr. 4: Zakreslení na obrazovku


Takto vytvořenou zpětnou vazbu pak jen uživatel odešle například e-mailem dodavateli, který po importu vidí veškeré informace přímo v prostředí Microsoft Expression Blend.

Dokumentace je základ
Součástí každého projektu by měla být samozřejmě kvalitní dokumentace. Ačkoliv není cílem textu zmiňovat důvody pro její zavedení, je nesporně důležitá. V případě, že se uživatel rozhodne jít cestou interaktivního návrhu, neznamená to rozhodně, že přijde o klasickou dokumentaci a zadání pro vývojáře. Microsoft Expression Blend totiž umožňuje celkem příjemnou formu exportu prototypu do programu Microsoft Word.
Další informace

Další užitečné informace o tomto nástroji se dozvíte na http://www.microsoft.com/expression/products/SketchFlow_Overview.aspx. Možnost vyzkoušet si sketchflow je k dispozici na adrese http://www.microsoft.com/expression/try-it/Default.aspx. Všichni zájemci z řad studentů mají k dispozici plnohodnotnou verzi Microsoft Expression Studia, jehož součástí je také Microsoft Expression Blend +Sketchflow, na adrese http://www.DreamSpark.com.

Filip Řehořík, IT academic evangelist, MicrosoftKomentáře