Skřivánek pod taktovkou systémového managementu

Jak probíhalo nasazení technologií Microsoftu ve společnosti Skřivánek?


Společnost Skřivánek je jednou z nejvýznamnějších společností v oblasti překladatelských, lokalizačních a tlumočnických služeb ve střední a východní Evropě.
Tuto pozici si firma vydobyla a udržuje také díky inovativnímu přístupu k řešení IT infrastruktury. I proto se firma před lety rozhodla unifikovat platformu a nedávno také optimalizovat provoz IT infrastruktury pomocí virtualizace a systémového managementu. V současné době společnost Skřivánek využívá virtualizační technologii Hyper-V spolu s komplexní sadou management nástrojů od společnosti Microsoft.

„Vedle neoddiskutovatelného technologického přínosu byla důvodem ke koupi i jeho finanční dostupnost ve srovnání s předloženými konkurenčními nabídkami,“ říká o nasazeném řešení Vojtěch Fiurášek, IT administrátor společnosti Skřivánek.

Můžete popsat, jak vypadala vaše infrastruktura před rozhodnutím o implementaci virtualizace a systémového managementu?
Společnost Skřivánek disponuje centrálou v Praze a více než 20 pobočkami po celé České republice. Ještě před pěti lety byste tu našli velmi různorodé prostředí, v podstatě nespravovatelné, pobočky si žily téměř vlastním životem. Následně došlo ke konsolidaci a unifikaci platformy, kdy jsme jako klíčovou platformu pro naše aplikace zvolili Microsoft. Na základě nastavení jednotného systému začaly provozovny využívat centralizované zdroje přes VPN. Z pohledu správy fungoval v podstatě pouze reaktivní mód, neexistovaly žádné výstupy o stavu infrastruktury a desktopů, firma disponovala pouze proprietárním nástrojem pro monitoring vytížení serverů na úrovni HW. S poměrně vážnými problémy jsme se potýkali při distribuci softwaru, především pak v některých pobočkách.

Existovala nějaká přesně definovaná kritéria pro výběr konkrétního řešení virtualizace a managementu?
Na počátku byla nutná potřeba změny. Bylo třeba inovovat devět serverů, u kterých skončila podpora, a při vyjednávání o konfiguraci jsme zjistili, že z finančních důvodů by bylo vhodnější hledat jiné řešení. Toto řešení přinesla právě virtualizace od společnosti Microsoft. Připravili jsme novou konfiguraci tří serverů s vyšším výkonem a navíc jsme ještě mohli využít prostředky na nezbytný systémový management. Po této změně zadání byl kladen důraz na vysokou interoperabilitu v rámci dosavadní infrastruktury a zároveň na výslednou cenu celkového řešení vzhledem k limitovanému rozpočtu projektu.

Jaký je tedy aktuální stav?
Nyní instalujeme veškerý software a jeho aktualizace pro celou firmu bez problémů v podstatě téměř automatizovaně díky System Center Configuration Manageru, máme podrobný přehled o stavu serverů, všech koncových stanic i kritických aplikací díky SC Operations Manageru, díky virtualizaci jsme byli schopni přistoupit k úplné centralizaci dat a jejich kontinuálnímu zálohování v prostředí SC Data Protection Manageru. Celé prostředí je navíc odolné proti neplánovaným výpadkům díky
3nódovému Hyper-V clusteru.

A jaké byly vaše zkušenosti s implementací nových technologií?
V podstatě se ve fázi implementace neustále nacházíme. Zakoupené nástroje stále nabízejí množství dalších rozšíření, která nám v budoucnu umožní poskytovat například i služby na úrovni SLA. Postupně se tedy snažíme nástroje do hloubky studovat a jejich využití dále rozšiřovat. Cesta od započetí konsolidace po první výstupy a základní proces automatizace nasazování softwaru na desktopech trvala asi šest měsíců. Co se náročnosti týče, implementaci bych nazval spíše„klikačkou“.

Splnily tedy nové technologie vaše očekávání bezvýhradně?

Samozřejmě se občas vyskytl nějaký problém, který bylo nutné operativně řešit, všeobecně jsme byli ale nad očekávání spokojeni. Významným posunem bylo odstranění problémů s distribucí SW v našich pobočkách a dále také zprovoznění dohledu nad servery a koncovými stanicemi. Také jsme velmi spokojení s fungováním virtualizace, díky které jsme mohli uskutečnit investici do systémového managementu. Díky tomu byla zajištěna vysoká dostupnost a ochrana dat z provozních systémů. Nezanedbatelná je také naše spokojenost s cenou celého řešení, obzvláště při srovnání s konkurenčním řešením.Komentáře