Virtualizace nejen u serverů

Příznivci virtualizačních technologií musí mít z dnešního vývoje ve světě IT radost. Softwarové společnosti přicházejí v této oblasti každou chvíli s novinkami.


Virtualizace se prosazuje nejen u serverů, desktopů a aplikací, ale existují i virtualizace v oblasti diskových polí nebo třeba virtualizace prezentace. Pojďme se nyní na některé ze softwarových technologií podívat podrobněji.

Serverová virtualizace
Serverová virtualizace je nejčastěji diskutovaným a nasazovaným typem této technologie. V podstatě se jedná o provozování několika instancí serverových operačních systémů na stejném fyzickém hostiteli, od kterého jsou odděleny softwarovou vrstvou nazývanou hypervizor. Výhody plynoucí z nasazení tohoto typu virtualizace byly na stránkách tohoto časopisu již několikrát rozebírány. Pokud ještě nekonsolidujete, nepřevádíte servery do virtuálního světa, nevyužíváte možností vysoké dostupnosti a jednoduchého zálohování, měli byste o tom začít uvažovat.

Virtualizace aplikací
Velmi často musí správci IT řešit současné nasazení několika aplikací na stejném počítači nebo serveru. Tyto aplikace sdílejí části konfigurace a mají mnohdy odlišné požadavky. Rychlé nasazování nových aplikací, které organizacím umožňuje být flexibilní, je tak mnohdy zpomalováno nutností testovat kompatibilitu se stávajícím prostředím a následnými úpravami.

Virtualizace aplikací tento problém řeší vytvořením kopie všech sdílených prostředků, která je vyhrazena pouze pro danou aplikaci. Ty části konfigurace, které aplikace sdílí s jinými aplikacemi ve stejném systému (např. záznamy v registru, určité knihovny DLL atd.), jsou namísto instalace přímo do systému přibaleny k aplikaci a spouštěny v mezipaměti daného počítače, čímž vzniká virtuální aplikace. Po nasazení využívá virtuální aplikace vlastní kopii těchto sdílených prostředků. Takto připravené aplikační balíčky je možné jednoduše centrálně poskytovat podle potřeby.

Virtualizace desktopů (VDI)

U standardního přístupu k infrastruktuře stolních počítačů má každý uživatel na svém stolním počítači nainstalován operační systém, aplikace a mnohdy i většinu dat. Oproti tomu Virtual Desktop Infrastructure (VDI) je nový model architektury, v němž jsou klientské operační systémy provozovány ve virtuálních počítačích (VM, Virtual Machine) na serveru v datacentru a komunikují s klientskými zařízeními uživatelů, např. stolními počítači nebo tenkými klienty.

VDI se podobá terminálovým službám a vzdálené ploše v tom, že umožňuje IT specialistům centralizovat uživatelskou pracovní plochu. Namísto serverové relace je však virtualizováno celé klientské prostředí pomocí hypervizoru umístěného na serveru. Díky VDI tak uživatelé získávají plně funkční a individuálně přizpůsobené pracovní prostředí, přičemž si správce zachovává plnou kontrolu nad stolním počítačem a aplikacemi.

Mezi obecně zmiňované výhody plynoucí z nasazení VDI patří:
·    lepší podpora flexibilních forem práce, například práce z domova nebo sdílení pracovního místa několika pracovníky,
·    zvýšené zabezpečení dat a lepší plnění požadovaných pravidel,
·    snadnější a efektivnější správa klientského operačního systému a aplikací.

Výhody, které získáte při využití VDI, je možné ještě doplnit současným nasazením aplikační virtualizace. Díky této kombinaci je možné vytvořit infrastrukturu, která poskytuje každému uživateli unikátní konfiguraci přesně podle jeho potřeb.

Nezapomeňte na správu
V několika předcházejících odstavcích jsme zmínili tři typy virtualizace. Aby však pro firmu opravdu znamenaly přínos, a ne spíše noční můru, musíte je být schopni efektivně spravovat. Všichni významní dodavatelé nabízejí spolu s virtualizací také nástroje pro její správu. V současnosti existují dva přístupy. V prvním případě nástroje managementu spravují pouze virtualizační infrastrukturu. V druhém případě získáváte nástroje, které jsou schopny dohlížet nejen na virtuální svět, ale také na svět běžných fyzických počítačů a zařízení včetně dohledu nad jednotlivými aplikacemi. Při výběru virtualizační platformy byste tak měli důkladně zvažovat také nástroje pro správu a to, co od nich očekáváte.

Autor: Petr Váša, produktový manažer serverové divize, Microsoft, pvasa(zavináč)microsoft.comKomentáře