Krize? Pro HR příležitost!

Začátek roku 2009 je ve znamení ekonomické krize, která jak se zatím zdá, ještě nějakou dobu přetrvá. Nicméně krize zasáhla ekonomiku selektivně a obor IT patří k těm méně postiženým.


Z dosavadních reakcí IT firem lze vypozorovat pouze určitou nejistotu, a proto převážně odkládají některá rozhodnutí na časy, kdy se mlhy rozplynou, a ekonomický výhled bude jasnější. Tedy pravděpodobně na druhé čtvrtletí.

Důsledkem je snížení poptávky firem po nových zaměstnancích. Vyrovnává se tak nabídka s poptávkou což většina IT firem nepochybně ocení. Otevírá se možnost snazšího náboru i na více kvalifikované pozice, které do nedávna byl horor obsadit. Příkladem jsou pozice programátorů nebo projektových manažerů.

Na personálních serverech se potkává nabídka a poptávka práce a jsou tak dobrým ukazatelem jak reaguje trh. Množství podaných inzerátů (pokles) a na druhé straně množství dotazů uživatelů respektive množství zadaných životopisů (nárůst) jsou velmi vypovídající. Nicméně je nutné si uvědomit, že vypovídají pouze o minulosti a nedoporučuji na jejich základě dělat předpovědi. Kdyby technickou analýzou časové řady bylo možné predikovat vývoj pracovního trhu, mohly pracovní servery krizi předpovědět, takhle ji pouze potvrzují.

Na straně firem je patrný pokles volných pracovních míst a to v některých oborech velmi výrazný. Podrobnější analýza zahrnující geografické a oborové členění je nad možnosti tohoto textu. Ve zkratce ovšem je patrné, že málo postižené jsou obory s vysoce kvalifikovanou pracovní silou, které je dlouhodobě nedostatek (IT, zdravotnictví, farmacie) a obory, které jsou buď velmi rigidní, nebo jsou součástí jiného trhu a tudíž je po nich konstantní poptávka (státní správa, armáda, policie).

Nová situace na pracovním trhu bude klást i nové nároky na pracovní servery. Jejich klienti budou zcela jistě chtít snížit náklady na nábor a současně jej více uzpůsobit jejich potřebám. Větší množství volných uchazečů samozřejmě posílí právě pozici firem. A jaké požadavky se tedy dají od firem očekávat? Firmy nemají na rok 2009 stabilní výhled, a proto budou chtít více flexibility, aby mohly reagovat na měnící se požadavky. Tedy žádné kredity nebo na rok sjednávané a placené smlouvy. Zvýší se také zájem firem o vyhodnocení efektivity používaných zdrojů uchazečů a tlak na platbu pouze za dodaný výsledek, nikoli za pouhou inzerci. V součtu to povede ke změně pohledu na nábor a snaze využít nové kanály.

Můžeme tedy očekávat zájem o možnosti, které nabízejí sociální sítě jako je LinkedIn nebo Facebook. Naučit se tyto nové nástroje používat bude sice většině personalistů chvilku trvat, ale nakonec změní zcela pohled na nábor zaměstnanců na některé pozice. Proč zaměstnávat externí personalisty, když doporučit zaměstnance může každý? Proč draze inzerovat volné pozice, když informaci o nich mohu cíleněji rozšířit pomocí sociální sítě? Proč platit za inzerci, když mohu platit za životopis? Proč shánět reference (na firmu i zaměstnance), když referencí se na internetu a sociálních sítích dají zjistit desítky?

Autor (na fotografii) je výkonným ředitelem pracovního portálu www.Spravnykrok.czKomentáře