Nový trend: Dynamický outsourcing služeb

O aktuálním přístupu firem k ICT službám, outsourcingu a změnách v této oblasti, spojených se současnou ekonomickou situací, s námi hovořil Michal Teršl ze společnosti T-Systems.


Jaký typ ICT služeb je dnes pro firmy atraktivní?
V ČR se stále projevuje viditelný rozdíl v přístupu k ICT službám mezi společnostmi, jejichž vlastníkem je nadnárodní korporace, mezi velkými, středními a menšími českými společnostmi.

Společný je zájem o inovativní dodávky technických produktů - od HW, přes systémový SW, SW nástroje monitoringu, security (antivirové, antispamové nástroje) či nástroje vzdálené správy. Je potřeba poznamenat, že i zde je již cítit vliv nastupující recese - tedy značná redukce investičních zdrojů na pořizování či obnovu.

U velkých firem je kladen důraz na zavádění procesů spojených s řízením, rozvojem a údržbou ICT. Ať se zde jedná o snahu uvést normativy (směrnice) pro uživatele, pro řízení projektů s dopady na ICT, bezpečnostní směrnice a nebo přímo o zavedení procesů ve smyslu metodiky ITIL. Proto se v těchto případech uplatní role poskytovatelů konzultačních služeb v této oblasti.

Nadnárodně vlastněné firmy očekávají konzultační a provozní podporu při implementacích a údržbě IT technologií a informačních systémů (zejména SAP) kompatibilních či identických s ICT prostředím mateřské společnosti. Z těchto subjektů se současně rekrutuje nejvíce zájemců o outsourcing. Menší společnosti jsou v oblasti ICT stále více orientovány spíše na produkty než na služby.

Co konkrétně v této oblasti nabízí vaše firma?
T-Systems je ICT integrátor, takže spektrum naších služeb je velice široké. Začíná poradenstvím, pokračuje přes dodávky HW, SW, aplikací a telekomunikačních služeb a končí provozováním firemního ICT. Hodně jsme byli zaměřeni na oblast výroby, kde naše řešení pokrývají jak předvýrobní, tak i výrobní etapy, oblast prodeje a poprodejního servisu, ale v současné době dokážeme nabídnout komplexní řešení problematiky jakéhokoliv oboru. Jsme specialistou na outsoursing a jako telekomunikační operátor provozujeme na naší infrastruktuře mj. také celou řadu virtuálních sítí.

Jak se, podle vás, dívají české firmy na outsourcing ICT zdrojů?
Ekonomická situace v naší zemi doposud umožňovala IT manažerům poměrně rychlý rozvoj technologii bez ohledu na růst nákladů, který s tím byl spojen. V nově nastalé celosvětové ekonomické situaci si už někteří z nich začínají uvědomovat nutnost  řešit technické problémy s ohledem na výsledný ekonomický efekt. Outsourcing proto byl doposud vnímán jako řešení, který je více než pro naše lokální potřeby vhodné pro velké nadnárodní společnosti.

V poslední době, zřejmě v důsledku zhoršující se ekonomické situace zaznamenáváme dotazy - a to spíše ze strany finančního managementu firem - na možnosti outsourcingu zejména v úsporách provozních nákladů.

V dnešní době se často mluví v souvislosti s outsourcingem o pay-per-use, můžete o tom pohovořit blíže?
To je právě nástroj k dosažení výše uvedeného požadavku - tj. snížení provozních nákladů. Pomocí jednoduchých nástrojů může zákazník přizpůsobovat čerpání ICT služeb momentální potřebě a tak platit jen nezbytné kapacity a skutečně poskytnuté služby. S rozvojem komunikačních a informačních technologii právě teď nastal čas, kdy je možné tyto služby nasazovat nejen na globální ale i na národní úrovni. Takto zrealizované úspory pak mohou být vloženy do růstu a společnosti poskytují konkurenční výhodu nižších nákladů.

Jak se k tomuto fenoménu staví T-Systems?
T-Systems je specialistou na outsourcing a dobře zná potřeby zákazníků. To ho vedlo k vytvoření a uvedení na trh služeb pay-per-use pod obchodním názvem Dynamic Services. Jsme přesvědčeni, a zkušenosti s našimi velkými zákazníky to potvrzují, že právě tyto služby jsou správnou odpovědí na současné mechanismy trhu a jeho požadavky.

Jak vidíte budoucnost tohoto typu služeb?
V podmínkách ČR je stále otázka, nakolik bude převládat konservativismus vnímání zachování silného osobního podílu zaměstnanců IT oddělení ve firmách na provozu a rozvoji nebo nakolik ekonomická realita přiměje nejvyšší management společností k rozhodnutím činnosti ICT outsourcovat.

Jsme přesvědčeni, že ekonomická situace povede k nutnosti ještě více zohledňovat v ICT tak zvaný ROI (return on investment) což bude mít za následek snižování investic do ICT a následně hledání cesty k racionalizaci a úsporám. Dynamický outsourcing je progresivní cesta jak naplnit tyto požadavky. Většina moderních společností bude následovat globální trend, jímž dynamický outsourcing je.Komentáře