Snižování nákladů a investice jdou ruku v ruce

O preferencích firemních zákazníků v současné době a strategiích nejen ve sféře úložných systémů s námi hovořil Paul St. John ze společnosti EMC.


Které technologie nyní společnosti upřednostňují při snižování nákladů?
Organizace neustále hledají další způsoby, jak optimalizovat stávající infrastrukturu tak, aby získaly větší efektivitu, a přitom dosáhly menších nákladů. Optimalizace totiž přispívá ke snížení kapitálových nákladů, protože se lze vyhnout okamžitému nákupu nového vybavení, a také pomáhá omezit provozní náklady prostřednictvím nižší spotřeby energie a nulových požadavků na další prostor. Dále jsme zaznamenali, že zatímco utrácení za čistě úložné kapacity se snižuje, perspektivy v oblasti virtualizace a konsolidace rostou.

Jaká je vaše představa vývoje ve sféře, kde vaše firma působí?
Predikce z roku 2008 počítaly ve střední Evropě s růstem trhu úložných kapacit přibližně o 70 % pro rok 2009. To se jasně neděje. Ve skutečnosti je to spíše okolo 30 % se zaměřením na potřeby virtualizované infrastruktury. Předpokládám, že do budoucna se budou datová centra nadále rychle vyvíjet s cílem poskytnout lepší podporu podnikání, kde rovněž dochází k určitému rozvoji a zrychlování. Dodavatelé představí nové technologie a architektury, které budou ještě komplexnější a tím budou zvyšovat svou hodnotu pro organizace.

Za jeden z největších problémů zatím považuji „viditelnost dat“, protože je těžké zvládnout něco, co nevidíte. Poskytování end-to-end viditelnosti je však rozhodující pro řízení vysoce dynamického prostředí. Schopnost pochopit vzájemné souvislosti, které existují mezi daty, aplikacemi, servery, sítí a skladováním, umožní zvyšovat úroveň služeb a sladit infrastrukturu. Jednu z největších výzev trhu vidím v uspokojení požadavků zákazníka, jenž chce mít IT infrastrukturu, která roste, nebo se naopak zmenšuje přesně podle jeho potřeb.

Myslíte si, že společnosti budou pokračovat v investicích do informačních řešení stejným tempem jako v minulých letech?
Pokud firmám informační řešení pomáhají plnit byznys plány, snižovat náklady a zvyšovat zisky, pak do nich budou investovat i nadále. Myslím si však, že tempo v letošním roce lehce klesne a znovu začne stoupat až někdy v roce 2010. Podniky také budou častěji poptávat například TCO kalkulace. Každý dodavatel by měl být na tento trend připraven a např. i společnost EMC poskytuje kalkulace celkových nákladů a roadmapy IT transformace už dlouhou dobu.

Můžete přiblížit vaše plány ve střední Evropě?

EMC hodlá pokračovat ve svém současném obchodním modelu – budovat silné partnery a jejich technickou a prodejní podporu na lokálních trzích. Z technologického hlediska budeme podporovat virtualizaci a cloud computing přesně podle posledních trendů. Chceme pomoci zákazníkům pochopit jak spravovat a chránit své klíčové informace. V poslední době jsme vynaložili společně s našimi partnery značné úsilí, abychom ukázali „novou EMC“ na trhu – virtualizace, konsolidace a ochrana infrastruktury a informací jsou tím, co chceme symbolizovat.Komentáře