Aplikace sledování pohybu vozidel iMonitor 3.0

Ve vozidle je umístěna mobilní jednotka, která přijímá informace o poloze a čase z GPS. Tyto informace zasílá spolu s dalšími informacemi o vozidle (údaje z čidel umístěných ve vozidle) prostřednictvím sítě mobilních operátorů a služby GPRS na server provozovatele systému. Zde se všechny přijaté informace zpracovávají a výsledné hodnoty může uživatel sledovat prostřednictvím webové aplikace 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Aplikace sleduje pracovní vytížení a pohyb služebních vozidel a jejich osádek, nabízí jednoduché ovládání a správu systému.Ve vozidle je umístěna mobilní jednotka, která přijímá informace o poloze a čase z GPS. Tyto informace zasílá spolu s dalšími informacemi o vozidle (údaje z čidel umístěných ve vozidle) prostřednictvím sítě mobilních operátorů a služby GPRS na server provozovatele systému. Zde se všechny přijaté informace zpracovávají a výsledné hodnoty může uživatel sledovat prostřednictvím webové aplikace 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Aplikace sleduje pracovní vytížení a pohyb služebních vozidel a jejich osádek, nabízí jednoduché ovládání a správu systému.

Kategorie: On-line služby

Výrobce: Tranis
www.tranis.cz

Přihlašovatel: Tranis, výrobce softwaru a provozovatel služby
www.tranis.cz

Použití produktu: Produkt je využíván pro sledování pohybu vozidel na území ČR a celé Evropy v reálném čase. Systém umožňuje zobrazit aktuální polohu vozidla v mapovém podkladu, znázornit ujeté trasy v mapě a automaticky sestavit knihu jízd podle požadavků daňových předpisů. Uživatel se do systému připojuje prostřednictvím webového prohlížeče. Systém umožňuje zpracovávat statistiky provozu vozidel a automaticky získávat a zpracovávat informace z karetních systémů prodeje pohonných hmot (CCS, OMV apod.).

Obrázek:
Zajímavé vlastnosti produktu:
  • ověřená robustnost a připravenost pro zavedení velkého počtu vozidel
  • vysoká dostupnost – nad 99,7 %
  • vysoká míra zabezpečení
  • podrobné mapové podklady ČR a západní Evropy, mapové podklady východní Evropy a části Asie

Cena (bez DPH): měsíční poplatek 199 Kč/1 vozidlo (+ poplatky mobilnímu operátorovi), cena mobilní jednotky včetně aktivace od 8 900 K


Komentáře