Bezpečnostní zařízení Webwasher SME250 Appliance

Produkt provádí filtrování URL na základě denně aktualizované kategorizované databáze URL SmartFilter umožňující snadné nastavení firemní politiky přístupu zaměstnanců ke zdrojům na internetu. Signatury doplněné o proaktivní mechanismy chrání díky detailní znalosti protokolů, dokumentů a aktivního obsahu provoz HTTP, SMTP či FTP, zatímco integrovaný systém pro kontrolu šifrovaného SSL provozu poskytuje ochranu při komunikaci přes HTTPS. Zařízení implementuje i nejnovější technologie umožňující odmítání spojení z internetu na základě globálních informací o jejich reputaci prostřednictvím služby TrustedSource.org. K dispozici jsou hardwarové modely pro 100 až 1 000 uživatelů.Produkt provádí filtrování URL na základě denně aktualizované kategorizované databáze URL SmartFilter umožňující snadné nastavení firemní politiky přístupu zaměstnanců ke zdrojům na internetu. Signatury doplněné o proaktivní mechanismy chrání díky detailní znalosti protokolů, dokumentů a aktivního obsahu provoz HTTP, SMTP či FTP, zatímco integrovaný systém pro kontrolu šifrovaného SSL provozu poskytuje ochranu při komunikaci přes HTTPS. Zařízení implementuje i nejnovější technologie umožňující odmítání spojení z internetu na základě globálních informací o jejich reputaci prostřednictvím služby TrustedSource.org. K dispozici jsou hardwarové modely pro 100 až 1 000 uživatelů.

Kategorie: Bezpečnostní řešení
Secure Computing
www.securecomputing.com

Přihlašovatel:
Comguard
www.comguard.cz
distributor pro ČR a SR


Použití produktu: Webwasher SME250 je ucelené řešení řídící přístup zaměstnanců k internetovým zdrojům, jakož i bezpečnost na vstupu do vnitřní sítě. Díky synergii jednotlivých nástrojů – antimalwaru, antispamu, URL filtrace a SSL skeneru – představuje účinnou ochranu před známými i neznámými typy útoků a hrozeb (viry, spywarem, útoky v čase nula), stejně jako před spamem a phishingem. Chrání příchozí i odchozí webový a e-mailový provoz a současně zajišťuje ochranu před únikem dat díky kontrole obsahu odchozích dokumentů.Zajímavé vlastnosti produktu:
* implementace odmítání spojení z internetu na základě globálních informací o jejich reputaci prostřednictvím napojení na nejobsáhlejší globálních síť TrustedSource.org
* SSL Scanner kontroluje šifrovaný provoz (HTTPS) a eliminuje nežádoucí kódy nebo únik informací
* provázanost modulů - TrustedSource je využíván pro filtraci URL i antispam, SSL Scanner je provázán s URL filteringem pro automatizovanou kontrolu whitelistů

Záruka: 3 roky se servisem u zákazníka (možno rozšířit na 5 let)

Cena (bez DPH): 225 000 Kč pro 100 uživatelů včetně tříleté záruky a servisu on-site


Komentáře