Business Process Controlling Software Aris Process Performance Manager 4.02

Aris Process Performance Manager prostřednictvím rozhraní na firemní informační systémy monitoruje podnikové procesy a jejich aktuální výkonnost zobrazuje na manažerském kokpitu. V případě nepříznivého vývoje některého z indikátorů umožňuje automatizovaně provést tzv. process mining, který představuje vyhledání těch faktorů, které nepříznivě ovlivňují stávající nepříznivou výkonnost procesu. Tímto způsobem je možné rychle identifikovat ty výskyty procesů, které je třeba analyzovat pro odhalení hlavní příčiny problémů. Analýza se provádí s využitím řady dostupných grafů, průběh procesu je znázorněn ve formě přehledné procesní mapy.Aris Process Performance Manager prostřednictvím rozhraní na firemní informační systémy monitoruje podnikové procesy a jejich aktuální výkonnost zobrazuje na manažerském kokpitu. V případě nepříznivého vývoje některého z indikátorů umožňuje automatizovaně provést tzv. process mining, který představuje vyhledání těch faktorů, které nepříznivě ovlivňují stávající nepříznivou výkonnost procesu. Tímto způsobem je možné rychle identifikovat ty výskyty procesů, které je třeba analyzovat pro odhalení hlavní příčiny problémů. Analýza se provádí s využitím řady dostupných grafů, průběh procesu je znázorněn ve formě přehledné procesní mapy.

Kategorie: Podnikové systémy

Výrobce: IDS Scheer
www.ids-scheer.com

Přihlašovatel: IDS Scheer ČR, pobočka IDS Scheer v ČR
www.ids-scheer.cz

Použití produktu: Produkt je určen pro controlling podnikových procesů. Reálné procesy, probíhající v podniku, jsou přehledně vizualizovány ve formě tzv. manažerského kokpitu, který managementu poskytuje včasné informace o stavu a vývoji klíčových výkonnostních indikátorů monitorovaných procesů. Na základě těchto informací odrážejících reálný stav strategických podnikových procesů může management proaktivně reagovat na aktuální vývoj procesů a v případě nepříznivého vývoje včas iniciovat potřebná nápravná opatření.

Obrázek:
Zajímavé vlastnosti produktu:
  • přehledné grafické výstupy umožňující snadno porovnávat reálný a požadovaný průběh procesů
  • otevřená koncepce dovolující propojit systém s prakticky libovolným informačním systémem na trhu
  • analytické funkce podporující mimo jiné proaktivní zásahy v případě nepříznivého vývoje

Cena (bez DPH): modulární produkt složený dle požadavků zákazníka, ceny modulů řádově ve statisících K


Komentáře