CAFM – nástroj pro Facility Management FaMa+

FaMa+ umožňuje kvalitní evidenci a pasportizaci majetku, jeho správu a údržbu. Produkt nabízí intuitivní ovládání a velkou flexibilitu se širokými možnostmi customizace. Je možné jej integrovat s podnikovými informačními systémy i se specializovanými aplikacemi používanými správci majetku. Součástí je integrovaná grafická nadstavba. Produkt je možné zakoupit nebo si ho pronajímat formou vzdálené služby.FaMa+ umožňuje kvalitní evidenci a pasportizaci majetku, jeho správu a údržbu. Produkt nabízí intuitivní ovládání a velkou flexibilitu se širokými možnostmi customizace. Je možné jej integrovat s podnikovými informačními systémy i se specializovanými aplikacemi používanými správci majetku. Součástí je integrovaná grafická nadstavba. Produkt je možné zakoupit nebo si ho pronajímat formou vzdálené služby.

Kategorie: Podnikové systémy

Výrobce: Tesco SW
www.famaplus.eu

Přihlašovatel: Tesco SW, výrobce
www.tescosw.cz

Použití produktu: Produkt usnadňuje organizacím správu majetku, jeho optimální využití a údržbu. Umožňuje jednoduchým způsobem popsat movitý i nemovitý majetek do potřebného detailu a zefektivnit jeho využití při každodenním provozu (např. pro nájemní vztahy). Uplatnění najde všude tam, kde je třeba přesná evidence nákladů na správu majetku a na spotřebu energií, kde je třeba hlídat termíny servisních prohlídek a revizí, zadávání úkolů a termínů jejich plnění, plnění směrnic i zákonů souvisejících se správou majetku.

Obrázek:
Zajímavé vlastnosti produktu:
  • modularita, velká flexibilita
  • kvalitní grafická prezentace dat
  • systém pro zadávání a sledování požadavků
  • dodávka včetně legislativního a dalšího know-how

Záruka: 2 roky, dle dohody

Cena (bez DPH): cca 20 000 Kč na uživatele a modul, projekty od cca 300 000 K


Komentáře