Český příběh: Ukládání dat má perspektivu

Společnosti 3S.cz se zabývá širokou oblastí data storage řešení, počínaje primárním úložištěm, virtualizací, zálohováním a archivací dat po management software. Připravuje studie a analýzy prostředí, navrhuje řešení s ohledem na perspektivu růstu a nároků na kapacitu, výkon a předpokládaný vývoj technologií.

Český příběh: Ukládání dat má perspektivu


Specializace na zálohování a obnovu, ukládání a migraci dat a jejich archivaci včetně poskytování s tím souvisejících servisních služeb je hlavní oblastí působení české společnosti 3S.cz. Zabývá se komplexními návrhy systémů úschovy elektronických dat s ohledem na bezpečnost a efektivitu jejich správy.

U zrodu firmy 3S.cz stál v roce 2006 tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti distribuce zařízení pro ukládání, zálohování a archivaci dat. Chtěli uskutečňovat projekty s významnou přidanou hodnotou a zároveň využít rozsáhlé know-how, které získali dlouhodobým působením v oboru. Pro celý tým to byla významná proměna, změnila se povaha byznysu z distribučního „box movingu“ na přípravu a uskutečnění rozsáhlých projektů na klíč včetně mnoha doprovodných služeb.

„Cílem bylo poskytovat zákazníkům nadstandardní komplexní služby, a proto se rozšiřovalo produktové portfolio při zachování orientace na data storage. Kromě zálohování začaly na významu nabývat disková pole, zařízení pro archivaci, virtualizace a další. Snažili jsme se vytvářet přímé vazby na výrobce, a získávat tak přístup k jejich know-how a možnosti agresivní cenové politiky,“ říká obchodní ředitel Jiří Dražil.

Zpočátku tvořily základ podnikání zejména zálohovací software a páskové knihovny. Podařilo se však získat významné zákazníky jak v komerčním sektoru (banky, utilities), tak v oblasti státní správy.

Spolupráce s Hitachi Data Systems
Klíčovou se ukázala spolupráce se společností Hitachi Data Systems (HDS). Oblast ukládání dat není pro ni pouze doplňkem, ale základem portfolia, pro které jsou typické spolehlivost a technická vyspělost.

Pokrývá potřeby od středních a větších společností až po extrémní požadavky na výkon a spolehlivost např. v bankovním sektoru. Pro 3S.cz to znamenalo výrazně investovat do partnerství, a to hlavně do komplexního proškolení technického personálu. Společnost Hitachi totiž velmi dbá na odbornou způsobilost partnerů a získání certifikace pro instalaci a support každého produktu představuje až několikatýdenní školení zakončené náročnými zkouškami.

Přínos je však jednoznačně pozitivní – 3S.cz jako Hitachi Data Systems Gold Partner disponuje plně certifikovaným personálem pro návrh, implementaci a plnění servisních služeb produktů Hitachi. Působí také jako autorizovaný servisní partner pro Českou republiku a Slovensko.

Dlouhodobě společnost 3S.cz rovněž spolupracuje i s dalšími výrobci a dodavateli hardwaru i softwarových řešení, jde především o produkty firem VMware, Quantum, Tandberg Data, FujiFilm, BakBone a Symantec. Firma 3S.cz je díky tomu schopna poskytovat komplexní služby počínaje konzultacemi, analýzami prostředí a návrhy řešení až po dodávku, instalaci a implementaci včetně následné technické podpory.

Úvodní foto: © Santiago Cornejo - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 19/2012
Celý článek i toto vydání lze zkoupit elektronicky
Komentáře