Computerworld vyhlašuje soutěž IT produkt 2008

Již druhý ročník úspěšné soutěže IT produkt roku vyhlašuje česká redakce časopisu Computerworld. Stejně jako v minulém ročníku i tentokrát je cílem vyzdvihnout produkty disponující takovými vlastnostmi, které je významným způsobem odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie.Již druhý ročník úspěšné soutěže IT produkt roku vyhlašuje česká redakce časopisu Computerworld. Stejně jako v minulém ročníku i tentokrát je cílem vyzdvihnout produkty disponující takovými vlastnostmi, které je významným způsobem odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie.

Při hodnocení produktů je kladen důraz především na pozitivní odlišnost od konkurence a na přínosy produktu pro zákazníka. Do finále soutěže tak mohou postoupit jak celkově inovativní produkty, tak i produkty se zajímavým funkčním zdokonalením, výrazně zjednodušeným ovládáním nebo třeba s výjimečně příznivou cenou.

Zajímají-li vás kompletní výsledky uplynulého ročníku soutěže IT produkt 2007, jsou k dispozici zde.


Pokud máte zájem o přihlášku do soutěže IT produkt 2008, prosím vyplňte (nezávazně) tento formulář a odešlete ho:

Jméno a příjmení kontaktní osoby:

Firma:


(Pokud po stisku tlačítka "odeslat" nedojde k automatickému spuštění vašeho e-mailového programu, vyplňte prosím uvedené údaje do e-mailu a ten pošlete na adresu itprodukt@idg.cz).


Pravidla soutěže

Přihlašovatelé: Přihlásit produkt může výrobce, distributor, poskytovatel příp. zplnomocněný zástupce.

Přihlašované produkty: Přihlásit lze jakékoli zařízení, software, řešení nebo službu z oblasti informačních a komunikačních technologií, jež lze využít v podnikovém prostředí, do samostatné kategorie HOME pak i produkty pro koncové uživatele. Produkt (resp. jeho přihlašovaná verze) nesmí být na tuzemském trhu déle než od 15. srpna 2007. Produkty, které ještě nejsou na trhu k dispozici, lze hodnotit pouze v případě, že již existuje jejich finální verze.

Kategorie: Základními kategoriemi soutěže jsou: software, hardware, řešení, služba, v průběhu jednotlivých kol soutěže pak dojde k jejich upřesnění s ohledem na strukturu přihlášených produktů tak, aby byla soutěž maximálně přehledná pro čtenáře i pro její účastníky. Každý přihlašovatel má proto právo kromě zařazení svého produktu do jedné z uvedených základních kategorií navrhnout také novou kategorii nebo subkategorii, do které by produkt rád zařadil. Akceptace návrhu závisí na rozhodnutí hodnotitelů.

Vzory pro vyplnění formuláře pro přihlášení produktu : vzor1, vzor2

Nejčastěji kladené dotazy (FAQ) naleznete zde.

Komentáře