Definiční prostředí ERP Abra Gx scripting

Nová funkcionalita nazvaná scripting umožňuje do existujících objektů (business objektů, agend a číselníků) zařadit na vhodná místa vlastní programový kód, který se pak vykonává spolu s pevným kódem daným výrobcem. Systém tak získává zcela novou dimenzi pružnosti, dovolující modifikovat stávající či vytvořit zcela nové chování systému přesně na míru uživateli.Nová funkcionalita nazvaná scripting umožňuje do existujících objektů (business objektů, agend a číselníků) zařadit na vhodná místa vlastní programový kód, který se pak vykonává spolu s pevným kódem daným výrobcem. Systém tak získává zcela novou dimenzi pružnosti, dovolující modifikovat stávající či vytvořit zcela nové chování systému přesně na míru uživateli.

Kategorie: Podnikové systémy

Výrobce: Abra Software
www.abra.eu

Přihlašovatel: Abra Software, výrobce
www.abra.eu

Použití produktu: Informační systémy Abra Gx patří do systémů kategorie Enterprise Resource Planning a představují nástroj pro řízení celé firmy. Jsou řešením pro široké spektrum agend středních i větších firem a na rozdíl od některých jednoduchých krabicových systémů umožňují splnění požadavků klienta nejenom řadou nastavení různých parametrů, ale také možností rozšíření o další funkčnost dodatečnými nástroji. Jedním z nich je i scripting, jenž umožňuje do existujících objektů zařadit na vhodná místa vlastní programový kód.

Obrázek:
Zajímavé vlastnosti produktu:
  • možnost přizpůsobení uživatelského vzhledu a rozvržení pracovní plochy
  • uživatelské nastavení parametrů chování systém
  • definovatelné sloupce a panely definovatelných údajů v seznamech
  • definovatelné položky na vstupních formulářích, číselníky, tiskové výstupy i exporty dat
  • scripting všech objektů v jazyce Pascalscript

Cena (bez DPH): cena je závislá na třídě systému a velikosti instalace


Komentáře