DMS pro advokátní kanceláře Logos DocuLive

Logos DocuLive je řešen s maximálním důrazem na jednoduchost a uživatelskou přívětivost. Prostředí DMS je integrováno do prostředí MS Windows i MS Office a využívá jejich funkce rozšířené o vyhledávání (fulltext nebo pokročilé vyhledávání dle dokumentu, autora jazykové verze apod.), verzování, sdílení, práci s dokumenty, řízení přístupových práv apod.Logos DocuLive je řešen s maximálním důrazem na jednoduchost a uživatelskou přívětivost. Prostředí DMS je integrováno do prostředí MS Windows i MS Office a využívá jejich funkce rozšířené o vyhledávání (fulltext nebo pokročilé vyhledávání dle dokumentu, autora jazykové verze apod.), verzování, sdílení, práci s dokumenty, řízení přístupových práv apod.

Kategorie: Podnikové systémy

Výrobce: Logos
www.doculive.cz

Přihlašovatel: Logos, výrobce a dodavatel řešení
www.logos.cz

Použití produktu: Produkt je určen ke zpřehlednění a zefektivnění práce s dokumenty v advokátní kanceláři zabývající se stovkami kauz, případně většího interního právního oddělení jakékoli organizace. Produkt umožňuje zpracování celého životního cyklu kauzy včetně verzování dokumentů a měření procesů i sdílení dokumentů mezi kolegy v rámci týmů. Nabízí jednotnou archivaci e-mailové komunikace s rozšířeným vyhledáváním a s filtrováním (dle kauzy, klienta, dokumentu atd.). Funkce aplikace lze bezpečně využívat odkudkoli, kde je k dispozici připojení k internetu.

Obrázek:
Zajímavé vlastnosti produktu:
  • specializace na advokátní kanceláře
  • snadné používání, jednotné úložiště všech typů dokumentů a korespondence
  • parametrizovaná historie dokumentů
  • schopnost definovat alternativní postupy v nestandardních situacích

Cena (bez DPH): dle konkrétní implementace


Komentáře