Druhé kolo soutěže IT produkt 2007 startuje

Po vyhlášení první skupiny finalistů soutěže IT produkt 2007 startuje redakce časopisu Computerworld 2. kolo tohoto klání. Zúčastnit se mohou produkty, které se nepřihlásily do prvního kola a přitom byly uvedeny (resp. přihlašovaná verze byla uvedena) na tuzemský trh v roce 2007.Po vyhlášení první skupiny finalistů soutěže IT produkt 2007 startuje redakce časopisu Computerworld 2. kolo tohoto klání. Zúčastnit se mohou produkty, které se nepřihlásily do prvního kola a přitom byly uvedeny (resp. přihlašovaná verze byla uvedena) na tuzemský trh v roce 2007.

Soutěž IT produkt 2007 vyhlašuje redakce časopisu Computerworld s cílem vyzdvihnout produkty disponující vlastnostmi, které je významným způsobem odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak i o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.

  • Výsledky 1. kola soutěže (PDF) (HTML)
  • Vydání časopisu Computerworld s výsledky 1. kola soutěže (PDF)


Pokud máte zájem o přihlášku do soutěže IT produkt 2007, prosím vyplňte (nezávazně) tento formulář a odešlete ho:
Jméno a příjmení kontaktní osoby:

Firma:


(Pokud po stisku tlačítka "odeslat" nedojde k automatickému spuštění vašeho e-mailového programu, vyplňte prosím uvedené údaje do e-mailu a ten pošlete na adresu itprodukt@idg.cz).

  • Vzory (ve formátu DOC) pro vyplnění formuláře pro přihlášení produktu : vzor 1, vzor2)

Pravidla soutěže

Přihlašovatelé:

Přihlásit produkt může výrobce, distributor, poskytovatel příp. zplnomocněný zástupce.

Přihlašované produkty:

Přihlásit lze jakékoli zařízení, software, řešení nebo službu z oblasti informačních a komunikačních technologií, jež lze využít v podnikovém prostředí; nově lze přihlásit i produkty pro koncové uživatele, a to do kategorie IT produkt 2007 - HOME. Produkt (resp. jeho přihlašovaná verze) přihlášený do 2. kola nesmí být na tuzemském trhu déle než od 1. ledna 2007. Produkty, které ještě nejsou na trhu k dispozici, lze hodnotit pouze v případě, že již existuje jejich finální verze.Kategorie:

Základními kategoriemi soutěže jsou: software, hardware, řešení, služba.

V prvním kole byly kategorie upřesněny na: bezpečnostní řešení, hardware, komunikační produkty, nástroje pro správu, on-line služby, podnikové systémy, podpora vývoje aplikací a tiskové systémy.

Pro druhé kolo byla rovněž zavedena zcela samostatná nová kategorie IT produkt HOME (viz FAQ - často kladené otázky). Každý přihlašovatel má právo kromě zařazení svého produktu do jedné z těchto kategorií navrhnout také novou kategorii nebo subkategorii, do které by produkt rád zařadil. Akceptace návrhu závisí na rozhodnutí hodnotitelů.
Komentáře