ERP systém pro malé a střední společnosti Money S5

Money S5 patří do kategorie podnikových ekonomických informačních systémů, jehož hlavními přednostmi jsou stabilita, rychlost, robustnost, škálovatelnost, široký rozsah funkčnosti a propracované uživatelské prostředí, které nabízí snadné a přehledné ovládání. Díky vlastní technologii MetadataManager je možné velmi snadno psát moduly do S5 i pro třetí strany. Jako databázový stroj je použit MS SQL Server 2005, systém je přizpůsoben i pro vzdálené připojení aplikace k databázovému serveru mimo rozsah LAN. Klientské aplikace běží na platformě Microsoft .Net Framework 2.0.Money S5 patří do kategorie podnikových ekonomických informačních systémů, jehož hlavními přednostmi jsou stabilita, rychlost, robustnost, škálovatelnost, široký rozsah funkčnosti a propracované uživatelské prostředí, které nabízí snadné a přehledné ovládání. Díky vlastní technologii MetadataManager je možné velmi snadno psát moduly do S5 i pro třetí strany. Jako databázový stroj je použit MS SQL Server 2005, systém je přizpůsoben i pro vzdálené připojení aplikace k databázovému serveru mimo rozsah LAN. Klientské aplikace běží na platformě Microsoft .Net Framework 2.0.

Kategorie: Informační systémy
Cígler Software
www.money.cz

Přihlašovatel: Cígler Software
www.money.cz
producent

Použití produktu: Money S5 je systém určený pro informační podporu a automatizaci obchodních a ekonomických procesů, zpracování povinných účetních a daňových agend a informační podporu manažerského rozhodování. Cílovým uživatelem je podnikatelský subjekt – firma malé až střední velikosti nebo samostatně podnikající osoba – zabývající se nákupem a prodejem zboží, jednoduchou výrobou (montáž) a poskytováním služeb, působící v širokém rozsahu oborů. Produkt je svým zaměřením vhodný i pro profesionální účetní a neziskové organizace.Zajímavé vlastnosti produktu:
* stabilita, rychlost, robustnost, škálovatelnost
* široký rozsah funkcí a propracované uživatelské prostředí
* technologii MetadataManager dovoluje jednoduše psát moduly do S5
* možnost vzdáleného připojení aplikace k databázovému serveru mimo rozsah LAN

Cena (bez DPH): 50 000 až 500 000 Kč dle rozsahu implementace


Komentáře