Fenomén jménem outsourcing

Známá je původní nedůvěra k outsourcingovým projektům, mnozí slyšeli o projektech, které dopadly katastrofálně, ale na druhé straně i o takových, které si zákazník nemůže vynachválit. Kde je tedy rozdíl? V dodavateli? V typu společnosti? V rozsahu outsourcingu?Známá je původní nedůvěra k outsourcingovým projektům, mnozí slyšeli o projektech, které dopadly katastrofálně, ale na druhé straně i o takových, které si zákazník nemůže vynachválit. Kde je tedy rozdíl? V dodavateli? V typu společnosti? V rozsahu outsourcingu?

Ano, to všechno je pravda. Pro outsourcing je prostě potřeba rozhodnout se s rozvahou. Rozsah a typ outsourcingu vždy závisí na konkrétním projektu a organizaci. Obecně můžeme říci, že outsourcovat lze i kompletně celé IT oddělení, záleží ovšem na jejím předmětu podnikání a obchodní strategii. Outsourcing se pak dokonce vyplatí a přestane z něj být jen marketingová past.

Prvotní představa, že outsourcing znamená okamžitou úsporu financí a snížení počtu zaměstnanců, byla už snad zapomenuta. Snížení nákladů stojí samozřejmě až na prvním místě. Důležité jsou ale i faktory kvality poskytovaných služeb, získání konkurenční výhody díky možnosti soustředit se na hlavní předmět podnikání nebo úspory nepřímé, které mnohdy nikdo nebere na zřetel. Omylem by bylo předpokládat, že okamžitě po zavedení outsourcingu klesnou náklady o polovinu a služba bude automaticky kvalitnější než dříve. Pokud by ovšem projekty toho typu nepřinášely zajímavé úspory, lze jen těžko předpokládat, že by byly stále častěji využívané. Střízlivým odhadem střednědobé smlouvy, tj. 3-5 let, představuje snížení nákladů v porovnání se skutečnými celkovými náklady hodnotu 30 - 40 %.

Na našem trhu má outsourcing neustále narůstající potenciál především ve státní správě, ve výrobních a obchodních organizacích. Cílem všech organizací, které investují nemalé finanční prostředky do nových technologií a rozvoje ICT, je zrychlit a zjednodušit procesy díky lepšímu přístupu ke správným informacím, které umožní učinit v daný okamžik správné rozhodnutí. Kromě investic do nákupu nových zařízení narůstají i náklady na údržbu a provoz ICT. Manažeři ICT oddělení jsou tlačeni ke snižování nákladů při vzrůstající kvalitě poskytovaných služeb - pak zpravidla přichází na řadu úvaha o využití vnějších zdrojů, tedy třeba o řešení postavených na outsourcingu.

Autorka pracuje ve firmě Getronics Czech Republic jako Head of Sales Consultancy Services & Marketing Director.

Komentáře