Fúze vyžadují pokročilou integraci IT

Finanční krize, která vznikla na konci roku 2008, postavila u mnoha firem fúze a akvizice mimo hlavní pozornost. Avšak společně s tím, jak se ekonomiky stabilizují a korporace mají opětovně možnost růstu, dochází k revitalizaci činností v oblasti vzájemných propojení.

Fúze vyžadují pokročilou integraci IT


Podle agentury Thomson Reuters dosáhla v roce 2010 hodnota fúzí a akvizic celkové výše 2,4 bilionu dolarů, což představuje oproti roku 2009 nárůst o téměř čtvrtinu. Podniky jsou nicméně i nadále poměrně opatrné a vyhledávají pokud možno co nejrychlejší návratnost svých investic.

Tento vývoj s sebou přináší řadu výzev. Po uzavření transakce, která často přiláká spoustu pozornosti a vzrušení, je na lidech starajících se o provozní záležitosti, aby v nové organizaci převzali již ne tak elegantní roli konsolidace funkcí, jako jsou nákup, personalistika a samozřejmě i IT.

Zapojení nových zaměstnanců
Tito pracovníci musejí nalézt a předvést efektivní řešení způsobem, který by byl udržitelný a nenarušil základní obchodní činnosti spojovaných organizací. Zaměstnance je nutné efektivně uvést do nové firmy, aniž získají pocit, že nejsou vítanou součástí nově vznikající společnosti - je potřeba se náležitě věnovat i jejich stížnostem a obavám. Zároveň se tito pracovníci musí co nejrychleji zapojit do procesů v rámci provozu zformovaného podniku, a to zejména z hlediska systémů IT.

Pro většinu korporací představuje zajištění IT prostředků pro své zaměstnance první krok k získání produktivních pracovníků na svou stranu. Jakou hodnotu mohou firmě dát, pokud nemají počítač, na kterém by pracovali?

Zapojení nových zaměstnanců do podnikové IT infrastruktury byl dosud zpravidla velmi časově náročný a manuální proces plný zklamání. Stačí si představit, jak dlouho trvá zavést upgrade operačního systému napříč celou společností či instalovat novou aplikaci na desktop. A stejný proces je třeba po akvizici udělat pro stovky či dokonce tisíce úplně nových zaměstnaneckých počítačů. To může IT ředitelům způsobovat ohromné problémy a v mnoha případech je provázeno i zpožděním oproti plánovanému uvedení do plného provozního stavu.

Možnosti virtualizace desktopů
Virtualizace je jednou z klíčových technologií, které mohou tyto problémy uspokojivě vyřešit. Virtuální desktopy (respektive jejich varianta VDI, Virtual Desktop Infrastructure) představují způsob, jakým je možné desktopy poskytovat z cloudu ve formě spravované služby nebo je provozovat z firemního datového centra, a to při podstatně nižších nákladech v porovnání s ruční instalací na každém stroji.

Jelikož jsou tyto desktopy poskytovány centrálně, lze najednou realizovat tisíce desktopů a aktualizace či nové aplikace instalovat na všechny desktopy najednou. Tak lze připravit pracovní prostředí pro nové zaměstnance mnohem rychleji než kdykoliv v minulosti a zajistit, aby tito pracovníci mohli přinášet svému zaměstnavateli hodnoty rychleji a snadněji než kdykoliv v minulosti.

Kromě toho, že má pracovní síla k dispozici výpočetní techniku, kterou ke své práci potřebuje, mohou virtuální desktopy přispět i k vyřešení celé řady dalších výzev souvisejících s akvizicí. Především přinášejí výrazné úspory, což je v situaci, kdy organizace právě vynaložila do fúze významné finanční prostředky.

Konvenční konfigurace desktopu tak, jak ji doporučuje společnost Gartner, stojí mezi 800 a 1 200 dolary, zatímco pořízení virtualizačního nástroje přijde na 250–400 dolarů v závislosti na klientských přístupových zařízeních. Ke snižování nákladů nedochází pouze při počátečním zavádění, ale i průběžně, neboť virtuální desktopy mohou srazit celkové náklady vlastnictví až o 50 % v porovnání s těmi konvenčními, jak tvrdí studie společnosti VMware.

Ve světě platforem, které si navzájem konkurují, a s rostoucí škálou různých zařízení, které se dostávají na pracoviště (chytré telefony, tablety, desktopy atd.), jsou zkušenosti uživatelů s těmito zařízeními stále roztříštěnější. Pokud se vezmou zkušenosti ze světa spotřebitelů, uživatelé volají po možnosti volně přistupovat ke svým aplikacím a datům z libovolného zařízení a zároveň chtějí, aby jejich prožitky byly na všech zařízeních stejné bez ohledu na platformu, na které běží.

Virtuální desktopy organizacím nabízejí jednoduchý způsob, jak tyto sjednocené prožitky uživatelům poskytnout na všech zařízeních - od BlackBerry až po iPad, neboť stejný desktop lze přenést na libovolnou obrazovku i s veškerou funkcionalitou. Virtuální desktopy přinášejí společnosti, která provádí akvizici, i další výhodu spočívající v tom, že zajišťují konzistentnost pracovních postupů napříč fúzovanou společností. Každá firma totiž má své jedinečné pracovní toky i procesy a většina z nich je zakotvena ve vlastní relativně nepružné IT infrastruktuře.

Sladění pracovních toků
Významným úkolem je tyto pracovní toky sladit – buď je možné veškeré pořízené IT vybavení vyhodit a nahradit jednotným pro oba propojované podniky, nebo strávit spoustu času úpravou aplikací, jako je ERP nebo elektronická pošta, a následně provést jejich migraci, což je časově velmi náročný proces.

Virtuální desktopy ale nabízejí způsob, jak požadované systémy a procesy realizovat na dosavadním IT vybavení, díky čemuž mohou všichni zaměstnanci rychle začít dodržovat stejné postupy, aniž se firma musí zbavovat svých investic do starých systémů.

I když sjednocování IT systémů nemusí být při realizaci akvizice prioritou těch, kteří transakci uzavírají, VDI by mohla být klíčovým kouskem skládačky, který využívá investice do technologií virtualizace v datovém centru na maximální hodnotu.

Virtuální desktopy pomáhají organizacím tohoto cíle dosáhnout, a to dvěma způsoby. Za prvé usnadňují proces integrace (a snižují v konečném důsledku její náklady) těm, kteří jsou za něj zodpovědní, a za druhé pomáhají firmě rychleji realizovat hodnotu přebíraného majetku.

Z těchto důvodů by CIO měli prozkoumat roli, kterou virtuální desktopy mohou hrát při co nejvyšší návratnosti jejich akvizice. Hra začíná teprve po dokončení fúze, kdy akcionáři chtějí co nejrychleji vidět úspory a efektivitu. Šéfové IT by měli dokázat k tomuto procesu přispět, a ne ho brzdit.

Autor pracuje jako ředitel pro desktopová řešení pro oblast EMEA ve společnosti VMware.

Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 12/2011
Časopis lze koupit se slevou 20 %
Komentáře