Google neporušil patenty Oraclu, rozhodla porota

Podle poroty není mobilní operační systém Android v rozporu s patenty Oraclu na programovací jazyk Java.

Google neporušil patenty Oraclu, rozhodla porota


Porota svůj verdikt zveřejnila po více než týdenním jednání. Rozhodla, že nedošlo k porušení žádného ze dvou patentů, na kterých Oracle založil svou žalobu proti Googlu. Končí tím ostře sledovaný proces, který od 16. dubna nedal spát celému Silicon Valley. Protože porota rozhodla ve prospěch Googlu, nemusí již sčítat žádné škody a bude proto rozpuštěna.

Jeden soud sice končí, právní bitva mezi oběma společnostmi však zřejmě ještě u konce není. V jedné části verdiktu týkajícího se autorských práv totiž porota zaujala nerozhodné stanovisko, čímž vznikl prostor pro další spor. Do té doby se však Oracle musí spokojit s tím, že soudí síň opouští jen s malým zlomkem původně požadovaného odškodnění.

Oracle dal Google k soudu již v srpnu 2010 s odůvodněním, že operační systém Android porušuje jeho autorská práva a patenty související s programovacím jazykem Java, který Oracle získal do svého vlastnictví při akvizici společnosti Sun Microsystems. Soudní jednání mělo být rozděleno do tří fází. Postupně se tak měly řešit patenty, autorská práva a odškodnění. K soudu se museli dokonce dostavit i generální ředitelé obou společností.

Verdikt ohledně autorských práv padl již před dvěma týdny. Porota rozhodla, že došlo k jejich porušení ve 37 API použitých v operačních systému Android, nedokázala se však jednomyslně shodnout na tom, jestli tak bylo učiněno podle ustanovení oprávněného užití, které za jistých podmínek umožňuje volné použití některých částí autorsky chráněného díla. Následkem toho Google celý verdikt označil za zmatečný a Oracle se proto nyní snaží o obnovu řízení, které by v této otázce konečně rozhodlo.

Stále se však čeká také na výrok soudce Williama Alsupa, který musí rozhodnout, zda se na API v Javě vůbec vztahuje autorské právo. Pokud rozhodne, že nikoliv, pak lze očekávat, že se Oracle v dané věci odvolá. V opačném případě bude muset Alsup zvážit začátek nového řízení, ve kterém se rozhodne o oprávněném užití.

Úvodní foto: © Oracle © Google


Komentáře