IDC Whitepaper zaměřený na poskytování funkcionality dostupné správy informací, založené na Oracle Database Standard Edition One

Databáze se staly klíčovými komponentami pro obchodní společnosti, neboť jim umožňují efektivně spravovat datové prostředky a využívat informace k lepšímu porozumění jejich obchodům.
Komentáře