Inteligentní elektronické formuláře pro sběr XML dat 602XML Form Publishing

Těžištěm 602XML Form Publishing je nasazení elektronických formulářů s datovým výstupem v XML, a to s možností on-line i off-line vyplňování a s podporou elektronického podpisu. 602XML Form Publishing zahrnuje právo vytvářet a publikovat formuláře, které uživatelé vyplňují a odesílají v bezplatné aplikaci 602XML Filler 2.0. Řešení je postaveno na standardech W3C: XML, XSL-FO a XML-Signature (XML elektronického podpisu). Elektronický podpis umožňuje formuláře jednoduše a efektivně využít také pro schvalovací procesy.
Komentáře