Internetová služba pro SMS komunikaci Logos Smart Voting Platform

Řešení se skládá ze tří částí: Logos Messaging Server, Billing Modul a Voting Server. Logos Messaging Server zajišťuje připojení na SMS centrum operátora a umožňuje odesílání a přijímání SMS zpráv přes standardní operátorská rozhraní využívaná smluvními zákazníky. Billing Modul slouží k vyúčtování operací, například přijetí SMS, odeslání SMS apod. Voting Server je aplikační vrstvou, která zajišťuje obchodní logiku celého řešení. Zákazník si veškerou správu svých akcí provádí sám. Systém používá SMS za běžný tarif operátora a má programátorské rozhraní pro napojení na externí informační systémy.Řešení se skládá ze tří částí: Logos Messaging Server, Billing Modul a Voting Server. Logos Messaging Server zajišťuje připojení na SMS centrum operátora a umožňuje odesílání a přijímání SMS zpráv přes standardní operátorská rozhraní využívaná smluvními zákazníky. Billing Modul slouží k vyúčtování operací, například přijetí SMS, odeslání SMS apod. Voting Server je aplikační vrstvou, která zajišťuje obchodní logiku celého řešení. Zákazník si veškerou správu svých akcí provádí sám. Systém používá SMS za běžný tarif operátora a má programátorské rozhraní pro napojení na externí informační systémy.

Kategorie: On-line služby
Logos
www.logos.cz

Přihlašovatel: Logos
www.logos.cz/segmenty/telekomunikace/
výrobce a prodejce

Použití produktu: Logos Smart Voting Platform je internetové řešení, které je určeno pro efektivní SMS komunikaci v rámci takových aplikací, jako jsou například sběr terénních dat z průzkumu trhu nebo realizace referenda prostřednictvím SMS, SMS informační systém, SMS objednávkový systém, SMS soutěže a SMS hry. Systém podporuje rovněž další zpracování SMS včetně exportu nebo importu dat a zpráv, grafického zobrazování výsledků on-line apod. Ovládání je plně realizováno prostřednictvím internetového prostředí. Tento produkt je určen pro firemní zákazníky nebo pro operátory k rozšíření zákaznických služeb.Zajímavé vlastnosti produktu:
* vlastní správa akcí
* jednoduchost ovládaní
* rychlost nastavení a změn jednotlivých akcí
* jednoduché napojení na externí informační systémy
* import a export dat
* grafické zobrazování výsledků

Cena (bez DPH): 8 000 Kč měsíčn


Komentáře