Invex-Digitex 2007 - Doprovodný program

Jak je zvykem, bude i letošní Invex-Digitex rozčleněn na tematické dny, v jejichž rámci se budou pořádat specifické konference a projekty.Jak je zvykem, bude i letošní Invex-Digitex rozčleněn na tematické dny, v jejichž rámci se budou pořádat specifické konference a projekty.

První dva dny budou věnovány odborné veřejnosti a zástupcům z médií, od čtvrtka do soboty pak bude umožněn vstup i široké veřejnosti.

Invex nabídne spektrum odborných konferencí a projektů.
Digitex přinese řadu specializovaných doprovodných programů.

Jednotlivé dny budou tematicky členěné následovně:

Úterý 23. 10. - Den státní správy a samosprávy

V tomto dni proběhne celá řada akcí věnovaných státní správě a samosprávě. Zájemci mohou navštívit kupříkladu konferenci E-vize krajů, měst a obcí, Fórum elektronické komunikace 2007 či přednášky o Milnících digitální televize.

Středa 24. 10. - Den podnikových ICT řešení

Jak napovídá samotný název, středa bude určena hlavně IT profesionálům. Den zpestří události jako Telco & Broadband vize 200X, Svět IT Security – vytvořme si bezpečnou budoucnost či konference Výběr a přínosy ERP systémů v podnikové praxi. Do tohoto dne spadá i CIPR – Czech Informatics Projects Review nebo Evropské franchisové dny.

Čtvrtek 25. 10. Den prodejního řetězce IT a CE

Třetí veletržní den z tematických událostí nabídne kupříkladu Reseller Meeting Point.

Pátek 26. 10. - Den veřejného sektoru

Před víkendem na BVV nebude chybět možnost zúčastnit se ICT fóra pro české a slovenské školy nebo navštívit konferenci eHealth – informační systémy ve zdravotnictví.

Sobota 27. 10. – Den zábavy a prodejů

Vyvrcholení celého Invexu-Digitexu 2007 pak bude korelovat se zakončením vícedenních projektů zaměřených na širokou veřejnost.

Komentáře