IT produkt roku, 2. kolo: FAQ - Nejčastěji kladené dotazy

Přinášíme odpovědi na nejčastěji kladené dotazy týkající se 2. kola soutěže IT produkt 2007.Přinášíme odpovědi na nejčastěji kladené dotazy týkající se 2. kola soutěže IT produkt 2007.

S jakými konkurenty bude náš produkt v soutěži bojovat?
Při rozhodování, zda produkt postoupí do finále soutěže - a bude tedy moci nosit logo IT Produkt 2007, je porovnáván s odpovídající skupinou produktů na trhu - bez ohledu na to, zda jsou přihlášeny do soutěže, či nikoli. Pokud se od nich významným způsobem pozitivně odlišuje (ať už díky inovativnosti, nadstandardní funkcionalitě, snadnému ovládání nebo třeba výjimečně příznivé ceně), má právo postoupit do finále. Při určování absolutních vítězů v jednotlivých kategoriích jsou porovnávány přínosy jednotlivých finalistů v dané kategorii mezi sebou.


Jaké produkty lze přihlásit?
Přihlásit lze jakékoli zařízení, software, řešení nebo službu z oblasti informačních a komunikačních technologií, jež lze využít v podnikovém prostředí. Produkt (resp. jeho přihlašovaná verze) nesmí být na tuzemském trhu déle než od 1. 1. 2007. Výjimky lze povolit pouze v odůvodněných případech (tam, kde to povaha produktu umožňuje). Produkty, které ještě nejsou na trhu k dispozici, lze hodnotit pouze v případě, že již existuje jejich finální verze.


Jaká jsou přesná hodnotící kritéria?
Přihlašující firma účastí v soutěži vyjadřuje přesvědčení, že se její produkt významně pozitivně odlišuje od konkurenčních produktů dostupných na trhu. Základní hodnotící kritérium lze tedy formulovat takto: Do finále mohou postoupit jen ty produkty, které nejsou „tuctové“ - produkty, které oproti svým konkurentům nabízejí nějakou významnou výhodu navíc (užitečnou novou funkcionalitu, standardní funkcionalitu za neobvykle příznivou cenu apod.), případně díky svému pojetí nemají na trhu konkurenci.


V jakých kategoriích budou produkty hodnoceny?
Pro rozhodnutí o postupu do finále není kategorie produktu podstatná. Důležitá je pouze míra pozitivního odlišení produktu od konkurence. V prvním kole byly určeny kategorie bezpečnostní řešení, hardware, komunikační produkty, nástroje pro správu, on-line služby, podnikové systémy, podpora vývoje aplikací a tiskové systémy; počítáme však ještě s rozšířením jejich počtu.


Cena našeho produktu závisí na jeho implementaci. Jak ji máme uvést?
Pokud není cena jednou z hlavních konkurenčních výhod vašeho produktu, pak není třeba ji vůbec uvádět. Pokud ano, zvolte prosím takový příklad jejího uvedení, kterým byste přesvědčovali své zákazníky o finanční výhodnosti vašeho produktu.


Kolik produktů může postoupit do finále?
Počet finalistů není omezen. Do finále mohou postoupit všechny produkty, které v dostatečné míře splní hodnocená kritéria (tedy zjednodušeně řečeno: pozitivní odlišení se od konkurence, ať už díky inovativnosti, snadnému ovládání nebo výjimečně příznivé ceně).


Budou zveřejněny informace i o těch produktech, které nepostoupí do finále?
Informace o produktech, které nepostoupí do finále, nikde zveřejněny nebudou. Pokud bychom tak učinili, mohlo by to být vnímáno jako negativní reklama - jako seznam neúspěšných produktů postavený proti těm úspěšným. Cílem soutěže ale není zúčastněným produktům škodit - naopak - jde o to, zviditelnit produkty, které jsou v dané oblasti trhu něčím výjimečné.

Předpokládáme, že každá zúčastněná firma zná svůj produkt i trh, na kterém působí. Pokud se rozhodne produkt přihlásit, je to vlastně vyjádřením jejího přesvědčení, že se tento produkt významně pozitivně odlišuje od konkurenčních produktů - a pokud výběr provede skutečně zodpovědně, mělo by být riziko nepostoupení do finále minimální. Dospějí-li hodnotitelé k závěru, že produkt nemá do finále postoupit, budou připraveni sdělit své konkrétní důvody, případně o nich v rozumné míře diskutovat.


Čím se cena IT Produkt 2007 liší od ocenění Computerworld Excellent?
Ocenění Computerworld Excellent je zpravidla udělováno produktům, které vyjdou nejlépe z testu v časopise Computerworld. Ocenění IT Produkt 2007 má daleko širší záběr - je určeno všem produktům, které se významně pozitivně odlišují od konkurence, byť třeba jen v několika vybraných vlastnostech. Uvědomujeme si totiž, že trh je rozmanitý - zákazníci mají různé priority a rozhodně neplatí tvrzení, že existuje jedno optimální řešení pro všechny. Proto chceme zviditelnit i ty produkty, které nabízejí právě takové odlišnosti od konkurence, které je pro určité zákazníky mohou učinit tou nejlepší volbou.


Proč je ve druhém kole vyhlašována cena IT produkt 2007 HOME?
I přesto, že je časopis Computerworld určen pro IT profesionály, řada výrobců vyjádřila v prvním kole zájem přihlásit i produkty pro koncové uživatele IT. Protože naši čtenáři pochopitelně využívají výpočetní techniku i pro soukromé potřeby, rozhodli jsme se uvedenému požadavku vyjít vstříc - a pro druhé kolo vyhlásit i samostatnou kategorii IT produkt 2007 HOME.

Otázky a odpovědi týkající se soutěže IT produkt roku jsou k dispozici i ve formátu doc - pro stažení klikněte zde.


Komentáře