Jak se malé a střední firmy vyrovnávají se záplavou dat?

Carsten Schneider ze společnosti Iomega je přesvědčený, že aktuální trendy mobility pracovníků a rostoucí množství informací vede i v menších firmách k výrazné změně v jejich přístupu ke správě dat.


Společnosti se stále více musí zabývat mobilitou zaměstnanců, jaký to má vliv na využívání přenosných úložných zařízení?
Společnosti chtějí a musí poskytnout svým mobilním zaměstnancům nástroje pro zálohování jejich dat z přenosných přístrojů. To vede ke zvýšené poptávce po externích přenosných pevných discích. Klíčovým faktorem ovlivňujícím rozhodnutí vedení podniků ohledně struktury sítě je zabezpečení. Pokud jsou v případě ztráty přenosných pevných disků ohrožena citlivá data, může to IT manažery malých a středních firem odradit od investic do řešení pro mobilní ukládání dat.

Jak by měla vypadat infrastruktura společnosti pro ukládání a archivaci dat s ohledem na mobilní pracovníky?
Nejsnazším přístupem je poskytnout mobilním pracovníkům externí pevné disky pro zálohování jejich dat, aplikací a systémů. Společnosti ale musí mít infrastrukturu pro centralizované ukládání dat. Informace na externích discích musí být pravidelně ukládány ve sdílené síti, která umožňuje přístup k datům zaměstnanců v případě jejich delší nepřítomnosti nebo jejich propuštění. Proto stále více malých a středních firem používá struktury úložišť NAS a vytváří strategie pro celopodnikové zálohování mobilních dat. Je důležité, aby se konfigurace úložišť NAS daly snadno používat a rychle integrovat do původního prostředí IT a aby poskytovaly kvalitní technologie s podporou rozšířených úrovní polí RAID a také zabezpečený přístup uživatelů a vzdálený přístup.

Jsou virtualizační řešení pro servery a disky prakticky a cenově dostupná i pro malé a střední firmy?
Virtualizace se pro zákazníky z řad malých a středních firem stává čím dál důležitější otázkou, protože i tyto firmy chtějí racionalizovat používání hardwaru a systémů. Další technologie, která se těší stále větší oblibě, je použití virtuálních bitových kopií. Ta umožňuje naklonovat plochu systému Windows spolu se všemi daty a aplikacemi z domácího nebo kancelářského počítače, uložit ji a vzít s sebou na externím pevném disku. Ten je pak možné připojit k libovolnému dostupnému PC a pracovat, jako byste seděli před svým vlastním počítačem.

Jaké jsou nejdůležitější technologie správy informací a dat pro malé a střední firmy?
Co se týče ukládání dat, vzroste podle mého soudu podíl používání externích pevných disků, centralizovaného ukládání dat na systémech NAS navržených a vyrobených přímo pro zákazníky z řad malých a středních firem a do jisté míry používání on-line úložných systémů (tj. řešení založených na prostředí cloud). Klíčovými faktory při výběru úložných řešení budou spolehlivost a uživatelská přívětivost a v případě řešení pro prostředí cloudu i rozvoj širokopásmové kapacity v oblasti.Komentáře